Säkerhet

Källa: USA spionerade på Saab inför Gripen-affär

Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har genom danska datakablar försökt spionera på försvarskoncernen Saab. Det rapporterar Danmarks Radio.

Publicerad

Public service-bolaget hänvisar till uppgifter från en visselblåsare i Forsvarets Efterretningstjeneste, den danska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt (FRA), och flera anonyma källor. Spionaget ska under perioden 2012–2015 ha riktats mot danska myndigheter och företag men också mot aktörer i andra länder, däribland Sverige och Saab.

En viktig del av spionaget ska ha handlat om det danska beslutet om köp av nya stridsflygplan, som fattades 2015 och 2016.

Valet föll till slut på amerikanska F-35, i konkurrens med bland andra Saabs Jas Gripen. Enligt visselblåsaren har NSA försökt skaffa information om Jas Gripen via datakablar till och från Danmark, som man sökt igenom med programmet Xkeyscore. 2013 blev Xkeyscore känt för allmänheten genom den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden, och programmet beskrevs som ”spionernas Google” och "det mest kraftfulla redskapet för övervakning".

”Egen underrättelseagenda”

Saabs kommentar till uppgifterna är kortfattad:

”Utifrån de knapphändiga uppgifter som SVT presenterat för oss samt det som går att läsa i dansk media, kan vi inte utesluta att aktörer i den här frågan har en egen underrättelseagenda i syfte att skapa konflikt. Informationen vi får går inte ihop. Det gör att Saab i detta läge inte vill kommentera frågan närmare eller kan bedöma om det är vår sak att uttala oss”, skriver kommunikationschef Sebastian Carlsson till TT.

Säkerhetspolisen, som tagit del av medieuppgifterna, konstaterar att det pågår olika typer av angrepp och hot mot Sverige hela tiden.

– Det finns ett stort intresse från andra stater vad gäller teknologi och forskning, där svensk försvarsindustri är intressant. Angreppen har blivit allt vanligare under de senaste åren, säger Säpos presschef Karl Melin.

TT: De här uppgifterna om amerikanskt spionage, var det något ni kände till sedan tidigare?

– Jag har inte möjlighet att svara på det.

Spionage på vänner

Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, skriver i ett mejl till TT att han inte kan bedöma de aktuella uppgifternas riktighet, men att de är “fullt rimliga” utifrån hur denna typ av samarbeten är uppbyggda.

“Spionerar man på sina vänner och allierade? Det enkla och entydiga svaret är ja. Signalspaning bedrivs på detta sätt och även 'vänner' kan vara viktiga underrättelsemål. Saab är en stor exportör av militär högteknologi, ibland i konkurrens med amerikanska företag”, skriver Agrell.

Han konstaterar att så länge NSA:s underrättelseinhämtning sker ”utanför Sverige och utan svenska myndigheters medverkan finns det inte mycket Sverige kan göra åt saken annat än att stärka informationssäkerheten och undvika elektronisk kommunikation i känsliga ärenden.”

"Inga kommentarer"

Hos försvarsminister Peter Hultqvist (S) är det locket på om uppgifterna.

– Försvarsministern avstår från att kommentera därför att det kommer från anonyma källor, säger pressekreteraren Toni Eriksson till TT.

FRA, vars uppgift är att skydda det svenska cyberförsvaret, vill inte svara på några frågor. "Vi har tagit del av uppgifterna i medierna ikväll, men vi har inga kommentarer till detta", skriver kommunikationschef Ola Billger i ett sms.