Digitalisering

IT-tjänster får egen testplats

Trafikinformation via sms är det första tjänst som testas vid det nyinrättade Testplats Botia. Förhoppningen är att utvecklare av olika mobila tekniker här ska testa och utvärdera nya tjänster innan de släpps ut på marknaden.

Publicerad
- Vi fokuserar i första hand på att testa mobila tjänster och hävdar att de bättre behöver utgå och anpassas efter användarnas behov. Hittills har IT handlat en hel del om teknik för tekniken egen skull, säger Mats Eriksson, verksamhetsansvarig på Testplats Botnia.
 
Han tror också att många goda teknikidéer aldrig slagit egendom eftersom man aldrig tagit reda på hur användarens behov egentligen ser ut.
 
Det första testet handlar alltå om trafikinformation via sms. Vägverket region Norr samarbetar med Testplats Botnia för att ta reda hur tjänsten bästa ska utformas. Alla som regelbundet kör bil längs någon av 16 större vägar nära Luleå, Skellefteå eller Umeå erbjuds att testa tjänsten gratis. Innan man ger sig ut på vägarna ska man genom att sända ett sms få reda på väglag, trafikhinder, renar på vägen med mera.
 
Beteendevetare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet intervjuar testpiloterna och utvärderar testerna.
 
Det är just så här Testplats Botnia är tänkt att fungera. Dels bygger man upp en teknisk plattform med enkla gränssnitt mot omvärlden. Dels deltar forskare vid universiteten i regionen som utvärderar av de olika testen.
 
Testplatsen tillhandahåller också ett ental frivilliga testpiloter, idag 3000 personer, men man hoppas att 10 000 personer ska vara knutna till olika försök i slutet av nästa år. Testpiloterna är privatpersoner som anmält att de är intresserade av att testa ny teknik.
 
Testplats Botnia är ett samarbetsprojekt mellan högskolan och industrin i regionen, deltagare är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Ericsson, Telia, Teracom, Frontec, Hewlet-Packard, Skeria utveckling samt Interaktiva institutet i Umeå.