Innovation

Israeliska forskares ai räknar ut risk för antibiotikaresistens

Forskare i Israel kan ha hittat ett sätt att undvika antibiotikaresistens i framtiden, rapporterar Vetenskapsradion.

Publicerad

I en ny studie som publicerats i vetenskapliga tidskriften Science Daily, har man använt sig av artificiell intelligens, AI, och data från 200 000 patienters tidigare infektioner, vilken bakteriestam som orsakat dem, hur behandlingen sett ut och om man har drabbats av återkommande antibiotikaresistenta infektioner.

Med hjälp av informationen har sedan AI:n uppskattat risken att en viss antibiotika kan ger upphov till en resistent infektion, samt vilken som bör användas för att undvika det.

– Ett sådant här system kan ta in mycket mer information än en läkare kan. Studien visar vilken potential det finns i den här typen av metoder säger Erik Kristiansson, professor vid Chalmers, till Vetenskapsradion.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.