Startup

Investerare: ”Många startups i limbo efter corona”

Investeraren Marcus Boijemyr på Almi Invest: Vissa har tagit ett kliv framåt, andra har kört fast. Investeringarna i de allra yngsta teknikbolagen har sinat under coronapandemin.

Publicerad

Coronapandemin har skakat om den svenska startupscenen, men hur bolagen drabbats beror i stor utsträckning på vilket skede de är i och vilken bransch de verkar i. Framför allt är det företag som tar in sina allra första externa investerare som haft det svårt.

– De breda penseldragen är att såddrundor och ängelinvesteringar har blivit svårare att få till, säger Marcus Boijemyr som är fondchef på Almi Invest i Stockholm.

Det statliga riskkapitalbolaget har i uppdrag att investera i bolag som är i uppstartsfasen. Just där pengarna under året har sinat som mest.

Inflödet av bolag som sökt kapital har ökat med 50 procent jämfört med året innan på Almi Invests regionkontor i Stockholm. Även bolag som kommit lite längre på vägen har i flera fall hört av sig.

– I början av juni gjorde vi de första investeringarna i bolag som vi aldrig träffat fysiskt, säger Marcus Boijemyr.

Drabbade branscher

En av de statliga satsningarna i coronapandemins spår var att Almi Invest under våren fick ett tillskott på 400 miljoner kronor, och nya riktlinjer.

Tidigare har de som mest täckt upp 50 procent av en kapitalrunda, men under pandemin kan de gå in med upp till 70 procent förutsatt att privata investerare täcker upp resten av behovet.

Vid sidan av de nystartade företagen har bolag som jobbar mot de branscher som varit särskilt utsatta under pandemin också haft det extra kämpigt. Det rör sig om startupföretag inom exempelvis retail-, event- och transportsektorn.

Deep tech – lång väg till färdig produkt

Även nystartade bolag inom life science och det som brukar kallas deep tech, företag som bygger på egna tekniska innovationer likt bolagen på 33-listan, har behövt kämpa lite extra.

Det är två sektorer där vägen ofta är lång från start till en kommersialiserad produkt, och vissa investerare kan akta sig för att ta den typen av risker under rådande omständigheter.

– Läget är fortfarande osäkert, mycket hänger på vad som kommer att hända under hösten. Om samhället öppnar upp och vi återgår till mer normala omständigheter. Många startups sitter i limbo i dag, menar Marcus Boijemyr.

Har de här bolagen påverkats på några andra sätt förutom att det blivit svårt att ta in kapital?

– Det blev tvärstopp för många life science- och deep tech-bolag som samarbetat med vården eller större bolag kring sina innovationer i studier eller pilotprojekt.

Större kapitalbehov när intäkter viker

Det innebär också nya utmaningar för både företag och investerare. Uteblir pilotprojekt och utvärderingsprojekt förlorar startupbolagen delar av sina intäkter, vilket i sin tur ökar behovet av externt kapital.

– Vad som händer under de kommande sex månaderna är mycket mer osäkert än tidigare, och det är ofta halva finansieringstiden när man går in i ett bolag. Därför behöver man i många fall stoppa in mer pengar, säger Marcus Boijemyr.

Däremot kan de tekniktunga bolag som redan före pandemin fått pengar och hittat långsiktiga finansiärer förmodligen än så länge gå säkra. Har de långt till marknaden påverkas de i bästa fall inte av en vikande konjunktur utan kan ägna sig åt produktutveckling i väntan på bättre tider.

Dessutom gick många riskkapitalfonder in i pandemin med välfyllda plånböcker, och har fortsatt investera i lite större företag med tydliga affärsmodeller som gör serie A-rundor eller senare.

– För bolag som famlade med affärsmodellen blev det svårare att både hitta sin modell och lyfta nytt kapital. Men för dem som tagit sig så pass långt att de redan var uppe och rullade har det generellt varit lättare att ta in finansiering och fortsätta sin affär, säger Marcus Boijemyr.

Coronakrisen ger nya möjligheter för vissa bolag

Och precis som vissa branscher har haft det svårt finns det andra som har haft medvind eller hittat nya möjligheter under pandemin.

Bolag som jobbar med edtech, alltså digitala utbildningstjänster, och annan typ av digitalisering har i många fall kunnat få en skjuts när distansarbete tvingat fram nya lösningar i samhället.

Marcus Boijemyr pekar också på att vi generellt sett har goda förutsättningar för att teknikbolag ska växa i Sverige.

– Även om vi är ett litet land har vi ett välutvecklat ekosystem kring startups med forskning och utveckling, testbäddar, inkubatorer och finansiering för de olika stadierna av ett bolags utveckling, säger han.

Har du några råd för hur mindre startupföretag ska klara pandemin så bra som möjligt?

– Mycket handlar om att hålla hårt i pengarna och bedriva en lean verksamhet. Titta på andra finansieringsslag som bidrag och lån och inte bara riskkapital. Det kan också vara läge att ta ett steg tillbaka och se över affärsmodellen. Det man tänkt tidigare kanske inte fungerar längre eller så finns det nya möjligheter nu som inte fanns förut.

Almi Invest

Det statliga riskkapitalbolaget Almi Invest är Sveriges mest aktiva startupinvesterare. Bolaget fokuserar framför allt på att investera i teknikbolag som befinner sig i ett tidigt skede.

Normalt sett vill Almi Invest att privata investerare matchar deras investeringar så att maximalt 50 procent av en investeringsrunda kommer från Almi Invest. Under coronapandemin har taket ökat till 70 procent.

Almi Invest är uppdelat i åtta regionala investeringsbolag, samt ett nationellt riskkapitalbolag som investerar i grön teknik. I dagsläget finns runt 350 bolag i portföljen.