Populärteknik

Hur tjock är en plastpåse egentligen?

Tjocklek på plastpåsen? Foto: Colourbox
Tjocklek på plastpåsen? Foto: Colourbox

MINIPROBLEMET. Löser du professor Göran Grimvalls tankenöt?

Inom EU diskuteras att förbjuda bärkassar av plast, där plastfilmen är tunnare än 50 mikrometer. Orsaken är inte främst att spara ändliga resurser eller energi, utan att påsarna i många länder med sämre avfallshantering än i Sverige hamnar i naturen. (I Sverige blir vanligen bärkassar emballage för sopor och ger energi vid förbränningsanläggningar.)

Hur skulle man själv, med hjälp av allmän kunskap samt det som ofta finns i ett hem, kunna avgöra om de hos oss vanliga plastkassarnas (medel-)tjocklek är under 50 mikrometer?

Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SVAR:

Mät upp påsens storlek. Totala arean, inklusive handtagen och med hänsyn tagen till de invikta gavlarna, är knappt fyra gånger den rektangulära arean när påsen ligger platt utsträckt. Eller typiskt 0,5 m2.

Väg påsen (eller hellre flera påsar) på en liten hushållsvåg eller brevvåg. Typisk massa är 16 g = 0,016 kg. Nästan alla organiska material har ungefär samma densitet som vatten, 1 000 kg/m3. (Polyeten för plastpåsar drygt 900 kg/m3.)

Med dessa värden blir tjock­leken 0,016/(0,5 × 1 000) m = 0,032 mm = 32 mikrometer. Det stämmer väl med det verkliga värdet 35?38 mikrometer.