Miljö

Högsta domstolen prövar om vatten är en produkt

Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum, vilket har förorenat grundvattnet i närheten av brandövningsplatser. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vilken lag ska tillämpas i skadeståndsprocessen mellan PFAS-föreningen och det kommunala vattenbolaget i Ronneby? Det ska Högsta domstolen pröva.

Publicerad

Blekinge tingsrätt skickade vidare fråga till Högsta domstolen (HD) och nu har det beviljats prövningstillstånd för att avgöra om produktansvarslagen kan tillämpas i fallet, rapporterar P4 Blekinge.

Omkring 170 personer i Kallinge och Ronneby har stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) för att dricksvattnet i flera år har varit förorenat med kemikalier från ämnesgruppen PFAS. Men innan en svensk domstol kan ta ställning till om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar eller inte ska det alltså fastslås vilken lag som ska tillämpas.

PFAS-föreningen anser att produktansvarslagen ska gälla.

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och omfattar ett stort antal ämnen.

Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i naturen. De misstänks också vara giftiga för människor om de intas i höga halter under lång tid.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har utfärdat hälsobaserade riktvärden, så kallat tolerabelt dagligt intag, för PFOS och PFOA. Värdena anger vilka halter som ska vara säkert att få i sig varje dag. För PFOS gäller 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. För PFOA är värdet 1 500 ng/kg och dag.

PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra.

Livsmedelsverket i Sverige har utfärdat rekommendationer som innebär en så kallad åtgärdsgräns vid 90 ng PFAS per liter vatten. Summan av elva olika PFAS-ämnen ska då räknas ihop.

Källa: Ny Teknik