Populärteknik

Hitta den bästa
semesterplaneraren

Så här stor kan skillnaden vara när samma ort visas i olika karttjänster. Här som Gullspång presenteras av Hitta (t.v) och Bing Maps.
Så här stor kan skillnaden vara när samma ort visas i olika karttjänster. Här som Gullspång presenteras av Hitta (t.v) och Bing Maps.

Söktsajten Hitta har bäst flygbilder över Sverige. Det visar Ny Tekniks granskning av de vanligaste karttjänsterna när bildkvaliteten från de största städerna och minsta kommunerna jämförs.

Publicerad

Webbens karttjänster som visar satellit- och flygbilder över Sverige är ett utmärkt hjälpmedel för att planera semestern. Nu kan man i förväg granska omgivningarna kring den hyrda stugan på västkusten eller välja ut de husvagnsplatser som ser ut att ha det bästa läget.

Vilken av de olika karttjänsterna man väljer att använda är en smaksak. De har alla både för- och nackdelar och lite olika funktioner.

Men om man är ute efter så tydliga flygbilder som möjligt är Hitta lite bättre än de andra. Det visar Ny Tekniks granskning av de konkurrerande sajterna Hitta, Eniro, Google Maps och Bing Maps.

Vi valde ut flygbilder från de tio största och fem minsta kommunerna i respektive Norrland, Svealand och Götaland. Sammanlagt granskades alltså 180 bilder från 45 orter.

Det som jämförts är bildernas detaljskärpa och allmänna kvalitet. Vinnare blev alltså Hitta följt av Bing, Google Maps och Eniro i nämnd ordning.

Men skillnaderna är inte dramatiska, de olika tjänsterna är ganska likvärdiga. Med ett speciellt undantag. Bing Maps har oftast bäst bildkvalitet när det gäller stora städer men är klart sämst när det gäller att visa de mindre orterna. Ofta är bilderna från dessa så usla att de inte duger för någon semesterplanering.

Bilderna som Ny Teknik granskat är de som tagits rakt uppifrån då de ger bäst översikt. Men de olika karttjänsterna erbjuder även andra visningsalternativ för detaljgranskning. Både Eniro och Bing Maps har exempelvis så kallade utsiktsbilder som visar ett begränsat antal städer snett uppifrån med mycket hög bildkvalitet.

Hitta, Google Maps och Eniro har dessutom funktionen gatuvy. Den visar fotografier som är tagna just i gatuplanet och visar en del städer med ännu högre kvalitet än vad utsiktsbilderna förmår.

Hitta och Google Maps kan även visa såväl byggnader som terräng i 3d-vy där bilderna kan vridas och zoomas.

För två år sedan gjorde Ny Teknik en liknande granskning. Då jämförde vi Hitta, Google Earth och Eniro som placerade sig i just den ordningen.

Ytterligare tre år bakåt i tiden, 2006, hade Hitta bäst bilder över de större städerna medan Eniros flygfoton från övriga landet var lite bättre. Samtidigt var flygbilderna från Google Earth överlag ganska dåliga.

Hitta fick högst poäng

För var och en av de 45 orterna poängsatte Ny Teknik flygbildernas skärpa, upplösning och allmänna kvalitet. Bästa bilden fick fyra poäng och sämst fick en poäng. Vid likvärdig kvalitet delades poängen.

Poängresultatet blev:

1. Hitta 178.

2. Bing Maps 148.

3. Google Maps 145.

4. Eniro 139.

När bara de 30 största orterna jämförs:

1. Bing Maps 131.

2. Hitta 126.

3. Eniro 102.

4. Google Maps 101.

För de minsta kommunerna:

1. Hitta 53.

2. Google Maps 46.

3. Eniro 37.

4. Bing Maps 17.