Digitalisering

Här lär de sig att lära barn om teknik

Helena Wirén testar hur stora såpbubblor man kan göra med en egen konstruktion. Foto: Tommy Harnesk
Helena Wirén testar hur stora såpbubblor man kan göra med en egen konstruktion. Foto: Tommy Harnesk
Roger Viklund med visningsexemplar på temat ”Röriga rum”, där skolelever får experimentera på temat rörelse med hjälp av elektronik och olika mekanismer. ”Barn gillar att bygga saker som de kan ta med hem”, säger han. Foto: Tommy Harnesk
Roger Viklund med visningsexemplar på temat ”Röriga rum”, där skolelever får experimentera på temat rörelse med hjälp av elektronik och olika mekanismer. ”Barn gillar att bygga saker som de kan ta med hem”, säger han. Foto: Tommy Harnesk
Förskollärarna Heleb Wirén och Maria Molin bygger en repstege. Komtek strävar efter att ”avdramatisera” teknikämnet genom handfasta övningar. Foto: Tommy Harnesk
Förskollärarna Heleb Wirén och Maria Molin bygger en repstege. Komtek strävar efter att ”avdramatisera” teknikämnet genom handfasta övningar. Foto: Tommy Harnesk

De knyter repstegar och testar hur block och talja samverkar. Förskollärarna är på kurs och får verktyg som hjälper dem att lära barnen om teknik. Men i skolan är teknikundervisningen eftersatt och på tok för få lärare vill undervisa i teknik.

Publicerad

I en skogsdunge i Jakobsberg har en grupp förskollärare samlats för att under stor entusiasm knyta repstegar, testa block och talja-principen och blåsa såpbubblor med egenkonstruerade öglor i olika storlekar och former. De läser fortbildningskursen ”Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass” vid Södertörns högskola, och de praktiska experimenten utförs hos Komtek i Järfälla.

– Jag kände att jag egentligen inte hade klart för mig vad teknik är, och att det var en begränsning i mitt arbete med barnen. Nu är jag mycket mer trygg i att jag kan hjälpa dem uppmärksamma den teknik som finns överallt omkring oss i vardagen, säger förskolläraren Maria Molin.

Helena Wirén, som jobbar med ett- till treåringar, menar att även så små barn kan ta till sig tekniska koncept om de förmedlas på rätt sätt.

– Det behöver ju bara handla om att hjälpa dem förstå varför deras klossbygge rasade. Kursen har gett mig förståelse för att teknik inte måste vara komplicerade apparater, säger hon.

Syftet med kursen är att lärarna, genom att fördjupa sig i ämnet på ett handgripligt sätt, ska få verktygen för att förmedla det vidare till barnen.

– Tekniken är ju en grundläggande del av vårt samhälle, och jag tycker utbildningarna till nya lärare på högskola och universitet har ett bra teknikinnehåll. Men för befintliga lärare med äldre examen vill vi komma in som komplement, säger Roger Viklund, verksamhetsledare på Komtek Järfälla.

Komtek och Södertörns högskola ger även andra kurser, till exempel en fortbildning med arbetsnamnet ”Att styra och förstå digital teknik”, som ska hållas för lärare upp till sjätte klass från vårterminen nästa år. Bakgrunden är Skolverkets förslag att införa programmering i läroplanen, vilket bland annat Lärarförbundet kritiserat med motiveringen att det saknas lärare med rätt kompetens.

Läs mer:

– För vår del handlar det om att vara relevanta för vad skolorna behöver, och vi märker redan nu att grundskolorna efterfrågar programmering, säger Roger Viklund.

Komtek finns i 22 kommuner från Ystad till Örnsköldsvik. Namnet står för Kommunal Teknik- och entreprenörsskola, och syftet är inte bara att få in mer teknik i skolan utan också att uppmuntra elever till ett entreprenöriellt tänkande – att ”skapa självtillit i teknik och entreprenörskap” hos eleverna.

Målet är att fler grundskoleelever ska välja tekniska gymnasieutbildningar. Därför erbjuder man färdiga skolklassprogram kopplade till kursplanerna. Det kan handla om byggande av olika mekaniska konstruktioner eller olika programmeringsuppgifter.

– Men vi ser ju helst att lärarna kontaktar oss utifrån reella behov, säger Roger Viklund.

För att möta barn och unga på fritiden ger Komtek olika typer av kurser utanför skoltid.

Komtek startades i början av 2000-talet som en reaktion på ett minskat intresse för teknik och naturvetenskap bland unga, och på att lärarkåren hade svårt att stimulera eleverna på området. Men i dag förs teknikintresset generellt ut bättre i grundskolorna, anser Roger Viklund.

– Trots allt så händer det ju en del, till exempel förslaget om programmering i läroplanen. Men om det görs tillräckligt, det kan inte jag avgöra, säger han.

Varför det ändå är så pass få som söker sig till tekniklärarutbildningen, kan man endast spekulera i, menar Roger Viklund.

– En anledning kan vara att det är en övervägande del kvinnor som väljer att utbilda sig till lärare. Intresset för teknik kan vara lägre i den gruppen i förhållande till andra ämnen. Och så finns ju andra karriärvägar för teknikintresserade ungdomar, man kanske inte väljer att bli lärare, säger han.

Kommunal Teknik- och entreprenörsskola (Komtek)

Idén bakom Komtek föddes hos Nutek i början av 2000-talet, eftersom man såg ett minskat intresse för teknik och naturvetenskap bland unga.

Sedan dess har det utvecklats till ett nationellt koncept som finns i 22 kommuner. Verksamheten består av tre huvudspår:  skolverksamhet, lov- och fritidskurser samt fortbildning (för lärare).

De enskilda Komtek-avdelningarna finansieras av sina respektive kommuner och har stor frihet att själva utforma sin verksamhet.

De ska dock följa huvudmannen Komtek Sveriges verksamhetskrav, som bland annat föreskriver att verksamheten ”ska ha teknikinnehåll samt utgå från ett entreprenöriellt förhållningssätt”.