Miljö

Här är IPCC:s klimatrapport i sex punkter

FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att effekterna av klimatförändringen är värre än vad som tidigare visats. Foto: TT
FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att effekterna av klimatförändringen är värre än vad som tidigare visats. Foto: TT

Totalt 6.981 vetenskapliga artiklar ligger till grund för en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som beskriver hur klimatförändringen påverkar världens hav och frusna områden.

Publicerad

Här listar vi några av slutsatserna.

1. Haven blir varmare

I dagsläget beräknar FN:s klimatpanel att haven har absorberat drygt 90 procent av den globala uppvärmningen som beror på utsläpp från fossila bränslen. År 2100 kommer haven att ta upp två till fyra gånger mer värme än vad de gjort mellan 1970 och i dag, om den globala uppvärmningen begränsas till max 2 grader. Om utsläppen överstiger detta kan det i stället handla om fem till sju gånger mer värme.

2. Ekosystemen rubbas

Som en följd av värmeökningen och att koldioxiden gör vattnet surare har viktiga ekosystem i haven rubbats. Skiktningen i haven förstärks, vilket leder till minskad vattenomblandning så att syrehalten och näringstillgången minskar.

3. Marina livet påverkas

Det rubbade ekosystemet går ut över livet i haven. Enligt rapporten är det mycket sannolikt att mängden marina organismer minskar med 15 procent under detta sekel.

4. Isarna smälter fortare

Istäcken och glaciärer runt om i hela världen smälter, vilket bidragit till förhöjda havsnivåer. Globalt sett har havsnivån höjts med cirka 16 centimeter under 1900-talet. Nu ökar höjningen enligt rapporten mer än dubbelt så snabbt som tidigare, 3,6 millimeter årligen, och takten ser ut att accelerera.

IPCC bedömer att havsnivåerna kan ha höjts med 30_60 centimeter år 2100 _ förutsatt att människan vidtar drastiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Om utsläppen fortsätter att öka kan höjningen bli upp till 110 centimeter.

5. Permafrosten tinar

Temperaturen i områden med permafrost har ökat till rekordhöga nivåer från 1980-talet och fram till i dag. Permafrosten kommer med mycket hög sannolikhet att fortsätta tina i hög omfattning under detta sekel, enligt rapporten. Om den globala uppvärmningen begränsas till väl under 2 grader kommer runt 25 procent av permafrosten ner till tre, fyra meters djup att tina. Om inget görs, och utsläppen av växthusgaser fortsätter öka starkt, kommer runt 70 procent av den ytliga permafrosten att gå förlorad. När permafrosten tinar frigörs stora mängder av den kraftiga växthusgasen metan.

6. Sjukdomar och naturkatastrofer

Tillgång till mat och vatten för människor i arktiska områden och höga bergsområden har påverkats negativt av förändringarna av världens frusna områden, enligt IPCC. Exempelvis har möjligheten till jakt och fiske minskat. På Arktis har man också kunnat se hur befolkningen löpt ökad risk att drabbas av mat- och vattenburna sjukdomar, liksom undernäring.

IPCC ser framför sig hur risken för katastrofer som drabbar människor boende i höga bergsområden och den arktiska världen kommer att öka. Det kan handla om översvämningar, bränder, jordskred och laviner. Även människor boende i låglänta och kustnära områden kommer bli allt mer sårbara till följd av de förhöjda havsnivåerna.