Digitalisering

Här är frågorna om avlyssning som FRA ska svara på

På torsdag tar Försvarsutskottet bussen från riksdagshuset till FRA på Lovön. Man vill bland annat få information om hur FRA byter signalspaningsinformation med andra länder.

Publicerad

Vilken typ av internationella kontakter har FRA med till exempel utländska säkerhetstjänster och hur går dessa kontakter till i praktiken? Har FRA, Försvarets radioanstalt, avlyssnat svenska politiker och lämnat över uppgifterna?

Efter floden av Snowden-avslöjanden söker ledamöterna i försvarsutskottet nu svar på en mängd frågor som rör FRAs signalspaning, som dels består av kommunikationsspaning, dels av teknisk signalspaning.

På torsdag reser de därför ut till Lovön, där FRA är beläget, för att träffa nye generaldirektören för FRA Dag Hartelius och andra FRA-anställda.

Inför besöket har man skickat över en lista med frågor till FRA. Så sent som den 4 november kompletterades den med fler nyfikna spörsmål kring den avslöjade massavlyssningen:

”Att de flesta av oss är helt överens om att vi skall ha en stark och välfungerande signalspaning med sikte på att bekämpa kriminallitet och brottslighet är en sak. Men hur har detta internationellt tagit sådana proportioner att det inkluderar affärsmän, statsöverhuvuden, vanliga medborgare?”

Fraågeställningar inför försvarsutskottets besök hos FRA den 7 november 2013

  • Hur ser signalspaningsprocessen ut i praktiken, fraån inriktning till rapportering?
  • Vilken typ av internationella kontakter har FRA med t.ex. utländska säkerhetstjänster och hur går dessa kontakter till i praktiken?
  • Skulle det riskera att skada svenska intressen om FRA fra?ntas mo?jligheten att utbyta information med utrikes motsvarande myndigheter?
  • Hur fungerar kontakterna med Siun?
  • Vilka metoder anva?nder medarbetarna för att göra proportionalitetsbedömningar i olika faser av signalspaningen?
  • Hur går integritetsskyddsrådets arbete till i praktiken?
  • Hur ser FRA:s etiska riktlinjer eller policy ut och hur arbetar man inom personalen med etiska frågeställningar?
  • Hur verkar man i övrigt för att värna integritetsskyddsintresset i signalspaningen?