Opinion

Göran Bryntse: Kärnkraft är dyrt och farligt

Göran Bryntse, ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Göran Bryntse, ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Kärnkraft är det dyraste av alla alternativ för elproduktion i Sverige. Ändå satsar regeringen på kärnkraften, skriver tekn dr Göran Bryntse i ett debattinlägg på Nyteknik.se.

Göran Bryntse är ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Här följer hans debattinlägg.

Sveriges elförbrukning har sjunkit under 2000-talet och är nu tillbaks till nivån i början av 1990-talet.

Inte ens Vattenfalls chef Josefsson anser att det behövs nya reaktorer före 2022 på grund av elöverskottet.

Om tio år är solel sannolikt betydligt billigare än idag och helt överlägset kärnkraft.

En fabrik för tillverkning av solceller kan byggas på ett år. Solenergin räcker för evigt medan det brytvärda uranet tar slut detta århundrade.

"Räkna hela kostnaden"
Kärnkraft är nu det dyraste av tänkbara alternativ för elproduktion i Sverige idag. Enligt Moodys prisindex kostar det idag 7500 $/kW att bygga nya kärnkraftverk. Sen tillkommer bränsle, drift, avfallsförvaring m.m.

Produktionskostnaden för kärnkraftsel blir då över 1 kr/kWh. Solceller och vindkraftverk kan nu köpas för 1000 $/kW.

Man får inte glömma att kärnkraften är livsfarlig liksom dess avfall. En svensk reaktor producerar varje år över 200 kg plutonium. Det räcker till 40 atombomber.

Inandning av ett miljondels gram plutonium kan ge lungcancer. Varför ta dessa risker i onödan?

"Tar för lång tid att bygga"
Etablissemangets kampanj för mer kärnkraft är förvånande då den bygger på en rad felaktigheter.

FN:s klimatpanel IPCC hävdar att kraftfulla åtgärder måste vidtas före 2015 mot klimatförändringarna.

Kärnkraften är i så fall inget alternativ, det tar för lång tid att bygga.

Huvudalternativet är effektivare energianvändning, vindkraft och biokraft.

Enligt EU-kommissionens Paolo Bertoldi kan EU spara in ca en tredjedel av sin elförbrukning inom hushåll och service till 2015.

"Lika dåligt som kolkraft"
Även på längre sikt är kärnkraften ett dåligt alternativ. Det framgår av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science, 40 sidor, 117 vetenskapliga referenser, ” Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security”.

Där jämförs bland annat 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

Det är en också en myt att kärnkraft är klimatneutral. I Stanfordstudien räknar man med ett medelvärde av 103 granskade livscykelanalyser och kommer då fram till 66 g CO2/kWh, dvs. 20 ggr mer än vad Vattenfall påstår och 5 ggr mer än vindkraft.

"CO2-utsläpp även från kärnkraft"
Räknar man dessutom med att uranbrytningen blir alltmer resurskrävande när malmer med lägre uranhalt tas i anspråk samt att urangruveområdena återställs i sådant skick att man kan vistas där i framtiden så kommer kärnkraftsingenjören van Leeuven fram till att CO2-utsläppen från kärnkraften blir över 100 g/kWh.

Svensk kärnkraft bidrar då till ca 10 procent av landets koldioxidutsläpp. Dessutom släpper svensk kärnkraft ut ca 130 miljarder kWh varmvatten i haven. Det bidrar också till klimatuppvärmningen, se prof. Nordells artikel i Energi och Miljö, maj 2008.

För att kärnkraft ska göra ett meningsfullt bidrag i USA mot klimatförändringen behövs enl. Harold Feiveson vid Princeton-Universitetet investeringar på inemot 1800 miljarder dollar ( Washington Monthly jan. 2009).

Att uppnå motsvarande klimateffekt med effektivare energianvändning skulle kosta en tiondel enligt Rocky Mountains Institute.

Göran Bryntse, Tekn Dr
Ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen