Bygg

Gas och dimma släcker eld skonsamt

Böckerna blev knappt fuktiga efter brandbekämpningen
Böckerna blev knappt fuktiga efter brandbekämpningen
Sprinkler i arkivmiljö
Sprinkler i arkivmiljö

Oersättliga värden kan gå förlorade vid brand i museer, arkiv eller bibliotek. Branden i Tekniska Museet i Stockholm påminner om faran. Men det finns skonsamma brandskydd.

Publicerad

Kungliga biblioteket i Köpenhamn valde efter ett långt utvärderingsarbete en brandskyddsmetod baserad på kvävgas och vattendimma, som utvecklats av Siemens byggdivision i Zug i Schweiz.

I slutet av förra året valde man att installera systemet som går under produktnamnet Sinorix. Systemet måste anpassas till de lokaler där det ska användas med hänsyn till storlek och vilken typ av brännbart material som finns.

I det danska biblioteket finns mycket gamla böcker, som man förutom att skydda mot brand även vill skydda mot vatten.

När Sinorix aktiveras av brandsensorer används kvävgasen för att även trycka ut små mängder vattendimma genom sprinklermunstyckena.

Vanlig luft består till 78 procent av kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon, 0,04 procent koldioxid samt andra gaser i än mindre proportioner. Genom att minska volymen syre till under 13 procent slocknar en brand.

Vattendimman fungerar som kompletterande kylmedel för att hindra att en brand senare blossar upp.

Vid prov som bibliotekspersonalen gjorde i Siemens brandlabb visade det sig att fukten från sprinklerna knappt behövde torkas bort från böcker som testades i släcksystemet.

Siemens belönades förra året vid en säkerhetsmässa i Essen för systemet, som är ett alternativ till koldioxsläckning. Användning av koldioxid vid släckning innebär fara för människor eftersom gasen är giftig.