Populärteknik

Fyra triljoner möjliga ufon i vår galaktiska skiva enligt Harvardstudie

En konceptbild av Oumuamua. Foto: NASA/European Southern Observatory/Zuma Press/TT
En konceptbild av Oumuamua. Foto: NASA/European Southern Observatory/Zuma Press/TT
Abraham “Avi” Loeb är professor på Harvard University i Cambridge. Foto: Lotem Loeb
Abraham “Avi” Loeb är professor på Harvard University i Cambridge. Foto: Lotem Loeb

I en ny studie från Harvard presenteras nu en uppskattning av antalet potentiella ufon i Vintergatans galaktiska skiva. Bakom studien står den kontroversiella professorn Avi Loeb.

Publicerad

Hittills har fyra interstellära objekt observerats i vårt solsystem. Det första upptäcktes 2017 och fick namnet Oumuamua – spejare på hawaiiska. Rymdobjektet hade flera egenskaper som gjorde att dess ursprung diskuterades flitigt.

De flesta astronomer nådde slutsatsen att Oumuamua var en rymdsten bland andra och hade ett naturligt ursprung. Harvardprofessorn Abraham ”Avi” Loeb stack dock ut i debatten och uppmanade forskare att var öppna inför möjligheten att Oumuamua egentligen var en utomjordisk rymdfarkost. 

I en nyligen släppt studie – som ej har blivit granskad ännu – förutspår nu Avi Loeb hur många objekt liknande Oumuamua som skulle kunna finnas i Vintergatans galaktiska skiva. En galaktisk skiva är en komponent i till exempel spiralgalaxer och innehåller stjärnor, gas och stoft som är bundna av galaxens rotationsplan. 

Fyra interstellära objekt är grunden för uträkningarna

Loeb baserar uträkningarna i studien på de fyra interstellära objekt som observerats i vårt solsystem. Dessa är Oumuamua, meteorerna CNEOS 2014-01-08 och CNEOS 2017-03-09, och kometen Borisov. 

Genom att undersöka dessa objekt, och hålla vår begränsade förmåga att observera de yttre delarna av Vintergatan i åtanke, uppskattas antalet Oumuamua-liknande objekt till slående 4 000 000 000 000 000 000 – 4 triljoner. 

Loeb hävdar dock inte att det finns 4 triljoner rymdfarkoster i vår galaktiska skiva, utan det studien uppskattar är möjliga artificiella objekt som kan befinna sig där. Vidare är majoriteten av de uppskattade objekten antagligen inte större än en meter i diameter. 

Galileo-projektet ska försöka hitta ufon 

Studien stöttades av Galileo-projektet vid Harvard, ett projekt som startades 2021 och har som mål att med hjälp av ett nätverk av teleskop leta efter utomjordisk teknik och utomjordiskt liv. 

Med Galileo-projektet vill Loeb också flytta sökandet efter utomjordiskt liv från hörsägen och anekdoter till accepterad forskning. Detta för att folk ska våga debattera ufon mer och för få bort det stigma han anser att ämnet har i dag.