Innovation

Fyra gånger fler antibiotikaresistenta i Sverige 2050

Mätning av resistens och känslighet av antibiotikas effekt på bakterier i en bakterieodling. Folkhälsomyndighetens smittskyddslabb i Stockholm. Foto: TT
Mätning av resistens och känslighet av antibiotikas effekt på bakterier i en bakterieodling. Folkhälsomyndighetens smittskyddslabb i Stockholm. Foto: TT

Sverige kommer att ha dubbelt så många fall av antibiotikaresistens 2030 jämfört med idag. Det skriver Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

Publicerad

Och längre fram ser det än mer dystert ut – 2050 beräknar myndigheten att antalet fall har fyrdubblats. 2016 rapporterades totalt 15.500 fall av antibiotikaresistens i Sverige.

Prognosen har tagits fram med hjälp av befintlig statistik som bearbetats i en simuleringsmodell framtagen av Folkhälsomyndigheten.