Digitalisering

FRA-domaren: Jag måste få veta mer om tekniken.

Runar Viksten Foto: Monica Kleja
Runar Viksten Foto: Monica Kleja

-Tekniken och vilken information som FRA får fram via TDV avgör hur man ska se på verksamheten i lagens mening. Det säger Runar Viksten, domare i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Publicerad

Försvarsunderrättelsedomstolen, i folkmun kallad FRA-domstolen, är den myndigheten i Sverige som ger FRA, Försvarets radioanstalt, tillstånd att signalspana.

Rättens ordförande Runar Viksten har inte tidigare nåtts av någon om information om att FRA:s (Försvarets radioanstalts) har satt upp dataintrångsystemet TDV, som använder signalspaningsinformation för att detektera it-hot, förrän han läste Ny Teknik i dag

-Det var totalt okänt för mig, säger han.

Inte heller känner han till att FRA:s analytiker kan läsa medborgares och tjänstemäns meddelanden när TDV larmar om it-angrepp och skadlig kod.

-Jag måste lära mig mer om tekniken och hur den fungerar. Handlar det bara om att fånga upp tekniska signaler är det inga problem, men FRA får inte bedriva kommunikationsspaning på i kabel mot kommunikation mellan en myndighet och personer i Sverige, säger han bestämt, och hänvisar till signalspaningslagen. Signalspaning får bara bedrivas mot utländska hot.

-Däremot, menar han, kan FRA ta emot e-post om den lämnas över av en annan myndighet till FRA under samma regler som gäller för allmänna handlingar. Det kan vara så FRA betraktar verksamheten, annars hade de nog kommit till oss och begärt tillstånd för kommunikationsspaning, säger Runar Viksten.

TDV-verksamheten bygger på avtal mellan FRA och de statliga myndigheter som omfattas. I dagsläget är bara FRA och en annan statlig myndighet anslutna.

I avtalen står det hur FRA får hantera larmen från TDV och personuppgifterna i trafiken. FRA blir så kallat personuppgiftsbiträde åt uppdragsgivaren, enligt FRA, som dock har hemligstämplat dessa avtal.

Hur användningen av TDV ska tolkas juridiskt, beror till stor del på hur tekniken fungerar, uppger Runar Viksten.

- Om det är så att man får samma kommunikationsinnehåll via TDV-tekniken som om man skulle gå in i kabel och lyssna på trafiken, då blir kompliceras bilden, säger han.

-Men jag måste utgå ifrån att det inte rör sig om kommunikationsspaning.

Runar Viksten säger att han nu i detalj kommer att sätta sig in i TDV-systemet via Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelsetjänsten, som i vår ska få mer information om TDV av FRA.

-Vi ska prata om det här, jag måste sätta mig in i och förstår hur detta skiljer sig mot kommunikationsspaning, säger han.

TDV står för Tekniskt detekterings- och varningssystem.