Digitalisering

FRA börjar spana – på mobilappar

Försvarets Radioanstalt på Lovön utanför Stockholm. Foto: Scanpix
Försvarets Radioanstalt på Lovön utanför Stockholm. Foto: Scanpix

Appar för mobiltelefoner och pekdatorer har komplicerat FRA:s signalspaning. Signalspaningsmyndigheten föreslås få mer än 200 miljoner kronor i ökade anslag de närmaste tre åren.

Publicerad

Försvarets radioanstalt, FRA, har hittills fått 130 miljoner kronor i extra anslag för att klara uppgiften att signalspana i kabelnäten.

Myndigheten får från och med december 2009 ta del av innehåll i mejl, sms, surf och ip-telefoni, som passerar i kabel, i syfte att skaffa tillhandahålla underrättelseinformation om utländska företeelser som kan hota Sverige.

Nu föreslår regeringen i höstens budgetproposition att FRA 2012 får ytterligare 11,5 miljoner kronor, 82,5 miljoner kronor 2013 och hela 107,5 miljoner kronor i nivåhöjning från och med år 2014 för att finansiera fortsatt teknikutveckling.

Främsta syftet uppges vara att FRA ska kunna hänga med i teknikutvecklingen och klara signalspaningsuppdragen i kabel framöver.

– Tidigare kunde vi ha samma utrustning i flera decennier, men nu måste vi följa med i den senaste utvecklingen och snabbare byta vår utrustning, säger Mats Nordqvist, teknikchef på FRA.

Överföringen i kabel går nu snabbare än tidigare. En av myndighetens tuffaste utmaningar är att hänga med i utvecklingen av nya populära tjänster och webbapplikationer, uppger han. Mats Nordqvist vill dock inte i detalj gå in på vilka tjänster det kan handla om.

Men andra källor uppger för Ny Teknik att FRA bland annat vill kunna avlyssna exempelvis appar (webbapplikationer) för främst smarta telefoner. Bara Iphone har sålts i runt 110 miljoner exemplar och försäljningen av appar bedöms landa på över 100 miljarder kronor i år, mot 35 miljarder i fjol, enligt analysföretaget Gartner.

När FRA hämtat in ett flöde av signaler i kabelnäten, måste de ursprungliga meddelandena återskapas så att underrättelseanalytikerna kan se, läsa och lyssna till innehållet.

– Det är inte så mycket inhämtningen i sig som vi behöver ny utrustning för, som behandlingen efteråt, säger Mats Nordqvist.

Han uppger att man inte bara behöver investera i teknik, utan också anställa ny personal med kompetens att klara nya signalspaningsutmaningar.

Söker pengar i hemlig bilaga

  • Pengarna till ökad teknikutveckling äskades av FRA i en hemlig bilaga till myndighetens samlade budgetunderlag i våras.

  • För de extra medel som de tid­i­gare fått uppges FRA ha anpassat sin signalspaningsutrustning till kabeltrafikinhämtning och sett till att meddelanden i databaserna kan spåras och förstöras.

  • Man har också installerat det system som gör att Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, kan koppla in och ur kablar som FRA får lyssna på.