Bygg

Fortsatte att sälja – trots förlikningar

Trots att fasadleverantören Sto var inblandad i domstolstvister på 1990-talet i USA fortsatte företaget att sälja enstegstätade fasadsystem i Sverige.

Publicerad

Sto stämdes redan på 1990-talet av husköpare i USA på grund av fasadmetoden. 1998 avgjordes den första stämningen med en förlikning mellan två husägare i North Carolina och Sto.

En annan stor grupptalan, som ett tiotal husägare förde mot flera leverantörer, bland annat Sto, avgjordes 1999. Även där träffades en förlikning, som innebar att Sto skulle betala 50 000 dollar.

Villaägarnas riksförbund har tidigare kritiserat Sto för att företaget fortsatte att sälja de enstegstätade fasaderna trots problemen i Nordamerika. Men Sto Scandinavia hävdar att konstruktionstyperna i USA och Sverige var helt annorlunda.

– Det är helt olika system, det går inte att jämföra. I USA har man tidigare inte jobbat särskilt mycket med isolerade fasadsystem, man har putsat med nätförstärkning direkt på plywoodunderlag. Vi arbetar inte med de system man gör i USA, säger Kent Hankvist, produktchef på Sto Scandinavia.

Villaägarnas riksförbund anser att Sto inte har varnat för konstruktionstypens tillkortakommanden.

– Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga med svagheterna med metoden som sådan, men den enstegstätade metoden fungerar bra om man gör på rätt sätt, säger Björn Täljsten, vd på Sto Scandinavia.

Numera rekommenderar emellertid Sto Scandinavia tvåstegstätade lösningar på träregelväggar. Nyligen har företaget utvecklat ett nytt fasadsystem som saknar luftspalt men har en dränerande isolerskiva och stomskydd för att förstärka skyddet mot regn och vind.