Innovation

Första bilden på virus i 3D

Foto: IBM
Foto: IBM
De mörka fläckarna visar virus. Foto: IBM
De mörka fläckarna visar virus. Foto: IBM

Forskare vid IBM har för första gången tagit en tredimensionell bild av ett virus. Tekniken liknar den som används i magnetkameror, men upplösningen är 100 miljoner gånger bättre.

Publicerad

Forskare vid IBM har för första gången tagit en tredimensionell bild av ett virus. Tekniken liknar den som används i magnetkameror, men upplösningen är 100 miljoner gånger bättre.

Metoden kallas MRFM (Magnetic Resonance Force Microscopy) och beskrivs i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften PNAS. Med hjälp av den nya tekniken har IBM-forskarna har tagit tredimensionella bilder av ett virus med en upplösning på fyra nanometer.

Enligt IBM är det ett viktigt steg mot att utveckla utrustning för att studera hur till exempel olika proteiner samverkar, något som har stort intresse inte minst i den medicinska forskningen.

Tekniken går ut på att känna av de ytterst små magnetiska krafter som bildas när en magnetisk nålspets rör sig i närheten av väteatomer i provet samtidigt som det utsätts för ett magnetfält som snabbt stängs av och sätts på igen.

Till skillnad från tidigare liknande mikroskopteknik går det med hjälp av MRFM att se även under ytan. Det är också möjligt att titta på känsligt biologisk material utan att det förstörs.