Säkerhet

Förslag: Polisen får kameraövervaka utan tillstånd

Arkivbild från kameraövervakning vid Stureplan. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Arkivbild från kameraövervakning vid Stureplan. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Polisen och tre andra myndigheter ska inte längre behöva begära tillstånd för att kameraövervaka. Det föreslår en statlig utredning.

Publicerad

Det handlar förutom om polisen om tullen, kustbevakningen och säkerhetspolisen.

Utredaren, hovrättslagman Johan Sjöö, har på regeringens uppdrag kartlagt behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och hot mot den allmänna säkerheten.

Utredaren anser att nuvarande tillståndsplikt innebär byråkrati och krångel.

– Det här hämmar både viljan att använda metoden och utveckla den, säger Johan Sjöö.

Ingen anmälningsplikt

Så sent som i våras antog riksdagen en ny kameralag, som trädde i kraft för 14 dagar sedan, som ska underlätta kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Men polisen och oppositionen var inte nöjda, eftersom tillståndsplikten för polisen kvarstod. Regeringen tillsatte då ytterligare en utredning som nu föreslår att tillståndsplikten avskaffas.

Utredaren föreslår inte någon anmälningsplikt. Däremot träffar bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen de här myndigheterna, vilket innebär att de i vissa fall måste samråda med Datainspektionen.

Justitieministern välkomnar

Exakt var gränsen går för när myndigheterna måste göra det går inte att säga i dag, eftersom dataskyddsförordningen är så pass ny och omfattande, enligt utredaren.

Principen att behovet av övervakning måste vara större än behovet av skydd för den personliga integriteten kvarstår. Ansvaret för detta läggs på de fyra myndigheterna.

Justitieminister Morgan Johansson (S) välkomnar förslaget.

– Det här är rätt väg att gå. Kameraövervakning är ett mycket användbart verktyg. Nu ska förslaget ut på remiss, men styrkan är här att de inblandade myndigheterna och Datainspektionen är överens, så jag hoppas att vi ska kunna ha en lagstiftning på plats den 1 juli 2019, säger han.

M kritiska

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé (M) är mycket kritisk till Morgan Johansson (S).

– Han är anledningen till att vi inte har det här på plats redan nu. Riksdagen har krävt det i ett flertal tillkännagivanden och han har KU-anmälts. Det hade varit bättre om Morgan Johansson hade säkerställt att vi redan haft den här lagstiftningen för en effektiv brottsbekämpning, säger han till TT.

KU kritiserade inte Morgan Johansson med anledning av anmälan.

TT: Men ni hade åtta år på er att ta bort den här tillståndsplikten.

– Vi har fört samtal med polisen som upplevde att det blev allt krångligare med länsstyrelsen. Dessutom utvecklades ju tekniken med kameraövervakning, och det gjorde att vi landade i slutsatsen att vi borde ha samma system som man har i andra länder, och det är det vi har drivit under hela den här mandatperioden, säger Tomas Tobé (M).

Moderaterna saknar också ett förslag om att låta kommuner och landsting sätta upp kameror vid akutmottagningar på sjukhusen.