Innovation

Forskare har utvecklat en grön metod för att smälta is

Det miljövänliga medlet tar hjälp av solen och kan bland annat användas på flygplan och vindkraftverk.

Publicerad

Isbildning kan få katastrofala konsekvenser, exempelvis på flygplansvingar och vindkraftverk. Men nu har forskare från MIT utvecklat ett passivt, soldrivet sätt att bekämpa uppbyggnad av is.

Systemet är enkelt att använda och är baserat på ett treskiktigt material som kan appliceras eller sprutas på de ytor som ska behandlas. Det nyutvecklade materialet samlar solstrålning och omvandlar den till värme. Sedan sprids värmen runt så att issmältningen inte begränsas till de områden som utsätts för direkt solljus. Och när medlet appliceras behövs ingen ytterligare åtgärd eller strömkälla. Det fungerar även under nattetid med hjälp av konstgjord belysning.

– Isbildning är ett stort problem för flygplan, vindkraftverk, kraftledningar, oljeplattformar och många andra platser, säger forskaren Kripa Varanasi till MIT News.

Flera användningsområden för metoden

De vanliga avisningssprayerna för flygplan och andra applikationer använder etylenglykol, en kemikalie som är miljövänlig. Men flygbolagen gillar inte att använda aktiv uppvärmning, både av kostnads- och säkerhetsskäl.

Möjligen har forskarna på MIT hittat ett miljövänligt och billigt material mot isbildning. Dessutom verkar användningsområdena vara betydligt fler än för flygplan och vindkraftverk.

– Systemet kan hitta ännu större kommersiella användningsområden, till exempel paneler för att förhindra isbildning på tak till bostäder, skolor och andra byggnader, säger Varanasi.

Forskarteamet på MIT har genomfört omfattande tester, inklusive extern testning av material och detaljerade laboratoriemätningar för att bevisa systemets effektivitet. De planerar att fortsätta arbeta med tekniken, testa livslängden och optimera metoder för tillämpning.