Övriga nyheter

Forskare förklarar hur partiklarna försvinner

I stora bassänger försöker forskarna spåra neutriner genom kosmisk strålning. Projektet är det största forskningssamarbetet mellan Kina och USA.
I stora bassänger försöker forskarna spåra neutriner genom kosmisk strålning. Projektet är det största forskningssamarbetet mellan Kina och USA.

En internationell grupp forskare har kartlagt orsaken till varför neutriner beter sig som de gör. De har mätt den egenskap som bestämmer hur ofta neutrinon byter skepnad.

Publicerad

Neutrinon är en liten neutral partikel, som dess italienska namn antyder. Den har en märklig förmåga att försvinna på sin väg nära ljushastigheten genom rymden. Men egentligen byter den bara form från en sorts neutrino till en annan av tre möjliga tillstånd (flavours eller ”aromer”).

Det är som om den hoppar mellan tre olika partikelfamiljer. Hur ofta den byter hemvist bestäms av något som kallas blandningsvinkel (mixing angle).

Nu har forskarna vid Daya Bay-reaktorn i Kina lyckats mäta den sista av tre blandningsvinklar, och kommit fram till att familjebytet sker betydligt oftare än man tidigare trott. Mätningarna skedde i sex tunga detektorer begravda i berget två kilometer från en stor kärnreaktor i södra Kina.

– Vi kunde fastställa hur många neutriner som försvann mellan reaktorn och detektorn, säger en av forskarna, Kam-Biu Luk.

Forskarna förvånades av hur stor andel av neutrinerna, 6 procent, som försvann på den korta vägen. Och därmed hur snabbt de förvandlades från en sorts neutrino till en annan.

Den nya kunskapen ökar möjligheten att förstå varför världen ser ut som den gör, varför det finns massa och varför det finns mer materia än antimateria i universum.

Neutrinerna framställs kontinuerligt i stjärnor och kärnreaktioner, och färdas närmast opåverkade genom universum. Det enda som stör dem är den relativt kraftlösa gravitationen och den svaga kraften. Det är också skälet till att de är så svåra att hitta i naturen, trots att de flödar i stora mängder genom rymden.