Innovation

FN:s säkerhetsråd inleder på mångmiljardbygget ESS

Byggarbetsplatsen som ska bli världens starkaste neutronmikroskop, forskningsanläggningen ESS i Brunnshög utanför Lund. Foto: Johan Nilsson / TT
Byggarbetsplatsen som ska bli världens starkaste neutronmikroskop, forskningsanläggningen ESS i Brunnshög utanför Lund. Foto: Johan Nilsson / TT

Ett halvfärdigt bygge med en budget på 1,8 miljarder euro – ESS i Lund blir första anhalten när FN:s säkerhetsråd inleder sitt Sverigebesök i dag.

Publicerad

Tidpunkten är perfekt, konstaterar ESS generaldirektör John Womersley.

– ESS är ett väldigt bra exempel på internationellt samarbete för att lösa vetenskapliga problem, säger han till TT.

Ytterst få länder i världen kan på egen hand göra en sådan investering i infrastruktur för forskning, konstaterar han. Bakom European Spallation Source (ESS) står femton medlemsländer med Sverige och Danmark som värdländer och huvudfinansiärer.

Långsiktiga investeringar

John Womersley säger inför FN-besöket att det är viktigt att peka på långsiktigheten i projektet.

– Världen och FN behöver långsiktiga lösningar och det betyder att man behöver göra långsiktiga investeringar.

Bygget inleddes 2014 och först 2023 kommer verksamheten att vara i full gång. Nu är det nästan halvvägs, 43 procent är klart.

– Genom att de kommer vid den här tidpunkten kommer de att kunna besöka delar av anläggningen som inte kommer att gå att besöka när den tas i bruk. Så det är en bra tidpunkt just nu, säger John Womersley.

Gigantiskt mikroskop

ESS kan beskrivas som ett gigantiskt mikroskop, som kommer att kunna användas för att studera olika material, från plast och läkemedel, till motorer, molekyler och nanoteknologi. Det sker genom att det mot materialen skjuts en ström av neutroner.

Det unika med ESS är neutronkällans styrka, den kommer att producera upp till 100 gånger starkare neutronströmmar än de anläggningar av den här typen som finns i dag

– ESS är en bra symbol för forskning som spelar roll, för den typ av experiment som forskare kommer att kunna utföra vid ESS är kopplade till viktiga, relevanta utmaningar, som energi och sjukvård, säger Womersley.

Säkerhetsrådet kommer under lördagen att åka vidare till Dag Hammarskjölds Backåkra i sydöstra Skåne för att hålla sitt årliga informella arbetsmöte.

European Spallation Source

ESS är en forskningsanläggning i form av en neutronkälla som byggs strax utanför Lund. Neutronkällan kan fås att fungera som ett slags extremt högupplöst mikroskop. Här kommer forskare bland annat kunna studera olika material på atomnivå.

Bakom anläggningen finns ett konsortium bestående av medlemmar och observatörer från 15 länder.

Totalkostnaden för hela anläggningen är cirka 18 miljarder kronor. Tester ska påbörjas under 2019, forskning 2023 och anläggningen ska stå helt klar 2025.

ESS är placerad jämte Max IV som också är en partikelaccelerator men som producerar synkrotronljus i form av elektroner i stället för som i ESS fall en neutronpuls.