Miljö

Flygskatten kan bli slag i luften

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT

Visst måste skadliga utsläpp minska, men är verkligen miljöskatter den bästa metoden? Flygskatten kan bli ett slag i luften, anser Svensk Näringsliv som låtit undersöka olika miljöstyrmedel.

Publicerad

Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur olika styrmedel på miljöområdet fungerar, förklarar Maria Sunér Fleming, ansvarig för miljö och energifrågor på Svenskt Näringsliv.

– Vilket är det bästa sättet att styra, är det med hjälp av skatter? Det är inte säkert, säger hon, och tar flygskatten och kemikalieskatten som exempel.

Kemikalieskatten, som läggs på produkter, inte på de skadliga ämnena i sig, är ett alltför trubbigt verktyg, enligt den undersökning som gjorts, förklarar hon. Den främsta effekten är att staten får in mer pengar, konstaterar hon.

– Den slår bara mot återförsäljare i Sverige, men fler och fler beställer varor från andra länder. Dessutom finns redan ett effektivt styrsystem för kemikalier i EU. Då blir det dubbelstyrning på det här området.

Flygskatten ineffektiv

Flygskatten innebär också en dubbelstyrning, förklarar hon, i och med att koldioxidutsläppen från flyget ingår i systemet med utsläppsrätter.

– Här finns också en takkonstruktion, som innebär att om vi släpper ut mindre här i Sverige så skapas utrymmer för högre utsläpp på andra ställen. Om vi minskar vårt flygande här kan andra släppa ut mer, och då har vi inte uppnått någon effekt. De här skatterna blir mer av en symbolfråga.

Samma kritik kan riktas mot det nya systemet för beskattning av bilar som införs den 1 juli, det så kallade bonus-malussystemet, konstaterar hon. Mindre utsläpp här ger utrymme för andra att släppa ut mer, eftersom koldioxidutsläppen ska begränsas globalt. Lokala åtgärder, som skatter, rår helt enkelt inte på det problemet, enligt undersökningen.

Utsläppsrätterna fungerar

Systemet med utsläppsrätter är däremot effektivare, enligt Svenskt Näringsliv. Trots att det finns kritik mot det av flera olika anledningar så är det effektivare, förklarar Maria Sunér Fleming.

– Syftet är att styra mot lägre utsläpp, och det målet har också uppnåtts. Men sedan kan målen vara för lågt satta, men de tär en helt annan diskussion.

Rapporten som Svenskt Näringsliv låtit ta fram pekar på att skatter ofta är ett rätt ineffektivt sätt att värna miljön. Andra sätt, som rena förbud, eller villkor i miljötillstånd för olika verksamheter, är effektivare.