Innovation

Flygplatsens asfalt är förstärkt med grafen

Foto: Iterchimica/Twitter
Foto: Iterchimica/Twitter

Nu testar Fiumicino i Rom en asfalt förstärkt med grafen på landningsbanorna. Det inbäddade materialet sägs fördubbla livslängden.

Publicerad

40 miljoner passagerare passerar årligen genom Italiens mest trafikerade flygplats, och tunga flygplansmodeller som Boeing 777 och Airbus A380 utsätter landningsbanorna för stora påfrestningar. Nu utvärderar Fiumicino i Rom en asfalt som innehåller en ny tillsats.

Gipave består av grafen tillsammans med en plast som utgör en vanlig restprodukt. Materialet är utvecklat av italienska Iterchimica, som lämnade in sin patentansökan 2017. Det är återvinningsbart till hundra procent och företagets inledande tester på en kilometerlång vägbana gav lovande resultat.

– Vägtesterna som vi utförde med syfte att bekräfta de lysande resultat som hade uppnåtts i laboratoriet visade på minst 250 procents högre motstånd mot utmattning, säger Iterchimicas vd Federica Giannattasio till ABC News.

Gipave är dyrare än vanlig asfalt men med den dubbla livslängden blir underlaget lönsamt. Iterchimicas tester med passerande fordon visade att materialet ger en 35 procent högre brottgräns och motståndskraften mot deformation var 46 procent högre vid 40 graders temperatur. Materialet uppvisade också 35 procent lägre benägenhet till permanenta deformationer, exempelvis i form av hjulspår.

Under ett år ska flygplatsen utvärdera det nya underlaget på sina tyngst belastade landningsbanor. Det skriver Reuters. Sedan november ligger Gipave även på en tungt trafikerad gata i Oxfordshire som tidigare har haft många potthål. Iterchimica anser att det nya underlaget är lämpligt för allt från tungt trafikerade motorvägar till flygplatser och hamnar.