Populärteknik

Ficklampa ersätter laser

Med en lysdiod från en ficklampa kan LED Pulser ge 50 nanosekunder långa ljuspulser med frekvensen 200 kHz. Foto: Sandia National Laboratories
Med en lysdiod från en ficklampa kan LED Pulser ge 50 nanosekunder långa ljuspulser med frekvensen 200 kHz. Foto: Sandia National Laboratories

Lysdioder i vanliga ficklampor kan pulseras så snabbt att de kan ersätta dyra lasrar.

Publicerad

För vissa vetenskapliga undersökningar krävs mycket snabbt pulserande ljus. Exempelvis när man vill få fram högupplösta bilder av hur dieselbränsle i gasform under högt tryck sönderdelas.

Normalt sett använder man en laser för att producera tillräckligt korta ljuspulser för fotograferingen. Men för just en sådan här undersökning använde forskaren Chris Carlen vid Sandia National Laboratories en lysdiod för vanliga ficklampor, skriver laboratoriet på sin sajt.

Det han utvecklat är en styrkrets som gör att hans LED Pulser kan generera 50 nanosekunder långa pulser med en frekvens på 200 kHz.

Det gör att den kan bli ett extremt ekonomiskt alternativ till lasrar i många sammanhang, skriver Sandia.

För att få den höga ljusintensitet som krävs behövs mycket stora strömstyrkor. I den prototyp som är 160 kubikcentimeter stor används 240 Ampere för att ge en optisk toppeffekt på 150 Watt. Det pressar lysdioden till sin bristningsgräns vilket gör att skyddskretsar måste inkluderas om LED Pulser ska kunna bli en kommersiell produkt.

- Det som är intressant med pulsapparaten är dess höga effekttäthet, alltså hur stor effekt den kan ge i förhållande till sin storlek, säger Chris Carlen i pressmeddelandet.

Genom att förbättra anslutningen mellan drivkretsen och lysdioden är förhoppningen att pulslängderna ska kunna minskas till 10 nanosekunder.

Chris Carlen hoppas att det låga priset på hans konstruktion kan bidra till en mycket bredare användning av olika diagnosmetoder för forskare och tekniker vilket kan leda till snabbare framsteg i utvecklingen och förståelsen av verktyg som kan förutsäga viktiga fysikaliska processer.