Populärteknik

Exoplaneter kan ha bättre förhållanden för liv än jorden

Foto: Nasa
Foto: Nasa

Forskarnas datamodell visar att det finns planeter som har mer fördelaktiga förhållanden än jorden. ”Den här slutsatsen är överraskande.”

Publicerad

Tidigare har de extrasolära planeternas (exoplaneternas) avstånd till sin stjärna varit den viktigaste måttstocken i jakten på liv. Nu har University of Chicago lagt till en viktig parameter.

Forskarna har använt nya datamodeller för att ta reda på vilka förhållanden som kan råda på planeter utanför vårt eget solsystem, och analysen ger positiva besked. Studien visar inte bara att de kan hysa liv. Vissa av dem kan rent av ha bättre förutsättningar för liv än jorden. Det hela hänger på haven.

– Vårt arbete har riktat in sig på att identifiera extrasolära hav som har den högsta kapaciteten för att rymma rikliga mängder med aktivt liv. Livet i jordens hav är beroende av ett flöde av näring från oceanernas mörka djup till den solbelysta delen av havet där fotosyntetiskt liv lever. Ett större flöde innebär mer påfyllning av näringsämnen, vilken ger en större biologisk aktivitet. Det är de här förhållandena vi behöver titta efter hos extrasolära planeter, säger Stephanie Olson, geofysiker vid University of Chicago till Science Alert.

”Slutsatsen är överraskande”

Hennes team har använt mjukvara kallad Rocke-3D som har utvecklats av Nasas Goddard Institute for Space Studies för att utforska steniga planeter, bland annat sådana som påminner om vår egen.

I sin modell jämförde forskarna planeter för att se vilka typer av förhållanden som ger störst sannolikhet för att utveckla liv och sedan vidhålla det. De kom fram till att det är planeter med en tjockare atmosfär i kombination med en långsammare rotation som ger upphov till störst flöde av potentiell näringsrik materia från havsdjupen.

– Den här slutsatsen är överraskande. Det visar oss att förhållandena på vissa extrasolära planeter med fördelaktig havscirkulation skulle kunna vara bättre lämpade för att underhålla liv som är rikligare eller mer aktivt än vad det är på jorden, säger hon.

Vi har förvisso en rad intressanta månar i grannskapet. Enceladus (Saturnus) och Europa, Callisto och Ganymedes (Jupiter) kan ha flytande vatten – men ingen av dem lever upp till forskarnas kriterier för de optimala förhållandena. Det finns dock hopp bortom vårt solsystem. Förra året släpptes en studie som anser att upp till 35 procent av de extrasolära planeter vars storlek överstiger jorden också torde vara vattenrika.