Innovation

ESS kan bli dansk kassako

Malmö (TT). Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund kan bli en kassako för danska intressen när den tas i drift år 2020, skriver nyhetsbyrån News Öresund.

Publicerad

Men för att den potentiella samhällsvinsten på två miljarder danska kronor om året ska bli verklighet krävs en rad satsningar i Danmark - det slår en konsultfirma fast i en rapport, gjord på uppdrag av EU-projektet "ESS och Max IV som tillväxtmotorer i huvudstadsregionen".

I rapporten föreslås mer samarbete mellan danska universitet och företag, och att gränshindren rivs för att göra det möjligt för utomeuropéer att bo i Danmark men arbeta i Sverige.