Bygg

”Energieffektiva hus ligger i tiden”

Intresset för energieffektiva byggnader har ökat stort på senare tid, men går stick i stäv med arkitekttrenden att ha stora fönster. Det tycker den tekniska konsulten Karin Adalberth, som har byggt Sveriges energisnålaste villa i Åkarp.

Publicerad

Hur är intresset för energi­effektiva byggnader i dag?

– Intresset har ökat markant de senaste tio åren. Det ligger i tiden att företag ska ha en energiprofil och i och med det jobbar de med energifrågor när de bygger nytt och bygger om.

Vilka åtgärder vidtar man oftast?

– Fönsters energiprestanda och värmeåtervinning på ventilation är två frågor som alltid kommer på tapeten. Köldbryggor och lufttäthet diskuteras också ofta.

Vilka åtgärder tycker du är viktigast att vidta?

– Isolering, lufttäthet och ventilationsvärmeåtervinning är de tre viktigaste sakerna. Man kommer väldigt långt med dem.

Varför är det inte standard att bygga lågenergihus?

– Hmm… Det kostar ju lite mer, i storleksordningen fem procent för passivhusteknik jämfört med konventionellt byggande. Men konjunkturkänsligheten är större än de fem procenten, så handlar man upp byggnaden i lågkonjunktur får man mycket lägre pris.

Vilka är fallgroparna när det gäller att bygga energieffektiva byggnader?

– Dagens arkitektur vill gärna ha stora glasade fasader och det snappar mycket energi. Glasbyggnaderna är inte energieffektiva.