Innovation

”En mängd svenska bolag inblandade i Saudiprojektet”

Karelin är en Haubits FH 77 B från Bofors, monterat på ett bepansrat dumperschassi. Själva Haubitsen introducerades på 1970-talet och har varit ryggraden i det svenska artilleriet. Foto: Fredrik Persson/Scanpix
Karelin är en Haubits FH 77 B från Bofors, monterat på ett bepansrat dumperschassi. Själva Haubitsen introducerades på 1970-talet och har varit ryggraden i det svenska artilleriet. Foto: Fredrik Persson/Scanpix

Det saudiska vapenfabrikprojektet ska generera order till svenska företag för 3 till 4 miljarder kronor och skapa 2 000 nya jobb. - En mängd svenska bolag är inblandade, säger Dick Sträng, tidigare forskningsledare på FOI.

Publicerad

Sveriges radios Ekoredaktion avslöjar i dag en ny hemlig promemoria. Den beskriver det planerade projektet Simoom, som går ut på att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ska bistå företag i Sverige med att bygga fabriker för tillverkning av bland annat krutmotorer till antitankvapen och sprängämnen i diktaturen Saudiarabien. Detta inom ramen för ett bilateralt avtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Dokumentet är upprättat av en handläggare på ISP, Inspektionen för strategiska produkter, inför ett möte i Exportkontrollrådet 2010.

Det framgår av dokumentet att ett nytt, privat byggbolag, Grontmij AB, nu leder projektet samt att flera stora svenska bolag deltar som underleverantörer.

De senare är Chematur AB, som tillhandahåller processutrustning och bearbetningstekniker, Saab Bofors Dynamics, som ska bistå med viss motorteknik och Eurenco Bofors, som ansvarar för krut- och explosivämnesutveckling.

- Grontmij fanns med i en roll redan i den gamla konstellation som underleverantör till SSTI, säger Dick Sträng, vd för SSTI (Swedish Security and innovation) och tidigare forskningsledare på FOI.

Det är ett byggbolag som arbetar med "specialbyggnationer", förklarar han.

- Nu flyttas det bara upp ett pinnhål. I den meningen är de precis lika mycket bulvan som SSTI, säger Dick Sträng till Ny Teknik.

SSTI skapades 2008 för att FOI skulle slippa bära huvudansvaret för projektet.

Han säger att det utöver dessa nyckelspelare deltar en mängd svenska bolag i projektet.

- Det finns en väldigt stor mängd underleverantörer, sedan har de i sin tur flera underleverantörer, säger Dick Sträng, som inte vågar sig på att uppskatta något antal.

Det övergripande syftet med projektet beskriver han är att förbättra de svenska-saudiska affärsrelationerna.

- Från vår sida handlar det om att kunna kränga inte bara vapen, utan överhuvudtaget bygga upp en närmare relation med SA som så småningom omsätts till affärer inom alla områden.

Affärerna med Saudiarabien har gått ganska kraftigt upp och ned under åren. Sverige har dock exempelvis länge varit en väldigt viktig telekomleverantör.

- Ericsson byggde deras första telekomsystem, men sedan har det varit tungt på orderstocken ett antal år, säger Dick Sträng.

Enligt dokumentet som Ekot avslöjar i dag ska projektet generera order för 3 till 4 miljarder kronor och runt 2 000 heltidsjobb. Det ska pågå i fyra till fem år framöver.

Enligt tidigare handlingar som Ekot nu presenterat i dagarna omfattade projektet uppåt 2 miljarder, hur har det vuxit?

- Det har pendlat upp och ned. Under de sista åren har jag dock ingen inblick. Men det har tillkommit saker som vi trodde att de skulle lösa själva, till exempel anläggningar för att rena vatten, säger Dick Sträng.

Han är civilekonom i grunden och började på dåvarande FOA 1989 som forskare på avdelningen för försvarsanalys. Därefter ingick han i myndighetens stab 1998-99. Han var bland annat ansvarig för vissa relationer till omvärlden och har jobbat med länder som Singapore och Sydkorea. När han slutade 2010 var han forskningsledare.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppger försvarsminister Sten Tolgfors att vapenfabriken ska stoppas. Är det möjligt?

- Jag vet inte vad Sten Tolgfors egentligen menar, det verkar oklart, säger Dick Sträng. Min absoluta uppfattning är att Sverige ska hålla sina avtal. Annars blir Sverige till åtlöje utomlands.

Hur viktigt är detta projekt för Saudiarabien?

-Svårt att säga, men dess betydelse för landets försvarsförmåga är mycket marginell.