Opinion

Elkaoset värre än befarat

Norbert Andersson, bilreporter. Foto: Jörgen Appelgren
Norbert Andersson, bilreporter. Foto: Jörgen Appelgren

Sydsvenska industrier och andra elkonsumenter tvingades i förra veckan att betala tiotals miljoner kronor extra – helt i onödan.

Publicerad

Anledningen var inte bara den kända flaskhalsen för el­överföring till södra Sverige, utan än mer att kabeln under Stora Bält var avstängd dagtid.

Det innebar att el som Sverige exporterade till Jylland stannade där, eller såldes vidare till Tyskland, med elbrist och höga priser på Själland och i södra Sverige som följd. Själland och Sydsverige har i princip identiska elpriser sedan Sverige delades in i fyra elområden.

I förra veckan låg därför el-?priset i Sydsverige runt 20 öre över resten av Sverige. Samma pris hade man på Själland medan jyllänningarna kunde glädja sig åt det lägre priset i mellers­ta och norra Sverige.

Detta är resultatet av politiska beslut – och bristen på sådana. Dels beslutet att dela in Sverige ?i fyra prisområden.

Dels lång tids obeslutsamhet om utbyggnaden av kraftöverföringen efter avvecklingen av Barsebäck, som inleddes 1999.

Till detta kommer också att kraft-ledningen under Stora Bält är underdimensionerad för dagens behov.

Tanken med prisskillnaderna på el är att de ska stimulera till investeringar i elproduktion. Men vem vågar investera när priserna åker upp och ner som en jojo och styrs av politiska beslut?

Det kanske skyndar på utbyggnaden av kraftledningar, invänder kanske någon. Knappast. Svenska Kraftnät, som håller i den svenska utbyggnaden är inte utsatt för några marknadskrafter, utan styrs av politiska direktiv.

Nu är en utbyggnad visserligen på gång, både av nya kraftanläggningar och överföringskapacitet. Men det tar flera år innan vi ser någon praktisk effekt.

Under tiden knäar sydsvenska industrier under de höjda elpriserna, som förvrider den fria konkurrensen.

Det finns därför anledning att se över systemet med att marginalkostnaderna för elproduktion styr priset – och intäkterna – för all producerad el. Det är ett system som kan fungera på en fungerande elmarknad. Men när distributionssystemet inte fungerar så fungerar inte heller marknaden.