Digitalisering

Dolda kameror filmade spionerna

Spionerna övervakades av sina egna spionchefer. Dolda kameror hade placerats i gemensamma utrymmen. Men varför anställda på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten smygfilmades är hemligt.

Publicerad

Expressen avslöjade nyligen att Must, den militära spionorganisationen, i all hemlighet filmat egna anställda – de som själva ska jaga spioner och säkerhetshot.


Det ska ha skett i säkerhetstjänstens gemensamma utrymmen på Högkvarteret och bekräftas, enligt tidningen, av hemliga dokument.
Kamerorna ska ha monterats upp för några år sedan. Det är okänt hur länge filmningen pågick.

Exakt varför de sattes upp är oklart. Expressen skriver att smygfilmningen inleddes samtidigt som det fanns jäsande kritik mot arbetsmiljön och en arbetsledare. Men det kan finnas andra tungt vägande förklaringar.


–Läser man noga så står det inte i Expressen att kritiken var orsak till att kamerorna sattes upp, understryker Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.


Mer än så kan han inte avslöja:


—Jag har skrivit på en sekretessklausul för att kunna ta del av ärendet.


Många militärer på hemliga jobb och topposter är vana vid att det förekommer kameror och skyltar om att övervakning pågår finns vanligen uppsatta.


–I de fallen handlar det om att förebygga säkerhetshot riktade mot landet, säger Lars Fresker.


Försvarsmakten har anmält att uppgifterna om filmningen röjts till Säkerhetspolisen.

 
–Vår bedömningar är att det kommit ut information som är hemlig och som kan antas medföra med för rikets säkerhet, säger försvarsjuristen Daniel Ström.


Säpo har i sin tur bett Justiekanslern, JK, bedöma om det gäller ett yttrande- eller tryckfrihetsbrott. I så fall ska ärendet utredas av JK. I annat fall hamnar det hos Åklagarkammaren för säkerhetsmål.


När Must-personalen upptäckte kamerorna upplevde man dem som en kränkning av den personliga integriteten och man krävde en förklaring av sina chefer, uppger Expressen.


Men officersfacket på Must hade fått information om kamerorna i förväg, säger Lars Fresker.


–Vårt lokala ombud hade fått information i förväg men såg inga skäl att ha  synpunkter på åtgärden, säger han.


Göran Carlsson är ordföranden i den lokala Officersföreningen på Högkvarteret. Inte heller han vill yppa något om varför kamerorna sattes upp.


–Vår lokala kontakt samverkade med arbetsgivaren men jag har ingen detaljkunskap i ärendet, säger han.


Enligt Lars Fresker var åtgärden inte kopplad till något förbehåll från arbetsgivaren Försvarsmakten. Den lokale förtroendevalde kunde ha informerat samtliga medlemmar på arbetsplatsen men valde uppenbarligen bara att informera några få.

 
-Jag har pratat med ett par av våra medlemmar på Must och de kände till övervakning men jag tror inte att alla av våra medlemmar där hade fått informationen. Den hade inte tagits upp på medlemsmöten, säger Lars Fresker.


Officersförbundets policy i sammanhanget är att facket lokalt får avgöra när filmningen blir kränkande.


–Det viktiga för mig är att Officersförbundet lokalt blir informerat. Sedan får man där ta avgöra om det finns tillräckligt starka skäl för att införa övervakningen, säger Lars Fresker.