Bygg

Detaljplan för forskningsby vid ESS upphävs

Länsstyrelsen i Skåne upphäver detaljplanen för Science Village, en forskarby som planeras i anslutning till forskningsanläggningen ESS som håller på att byggas i utkanten av Lund. Risk- och säkerhetsfrågorna kring ESS är inte tillräckligt utredda, anser länsstyrelsen.

Publicerad

Beslutsunderlaget från Strålskyddsmyndigheten är enligt länsstyrelsen inte tillräckligt för att fatta beslut om detaljplanen ännu och väntas inte bli det förrän i april.

– För att få klarhet så fort som möjligt beslutar vi att häva planen och då kan Lunds kommun överklaga vårt beslut, säger landshövding Anneli Hultén till TT.

Därmed blir detaljplanebeslutet en fråga för regeringen i stället.

– Regeringen kan sätta större press på Strålskyddsmyndigheten att komma med ett snabbare svar, säger landshövdingen.

Tanken är att Science Village ska fyllas med verksamheter som har koppling till forskning och innovation, bland annat universitets- och högskolefilialer samt gästbostäder.