Innovation

Deras maskin 3d-printar metall – nu investerar Industrifonden

Mölndalsbolaget Freemelts 3d-skrivare gör det enklare att utveckla nya metalliska material för additiv tillverkning. Nu har Industrifonden beslutat sig för att investera i företaget.

Publicerad

Industrifonden meddelar att de leder en investeringsrunda i Mölndalsbolaget Freemelt på 15 miljoner kronor. Fonden står för det mesta av pengarna men befintliga ägare skjuter också till kapital.

- Det innebär ett stort kliv för oss. Vi kan fortsätta att bygga vår organisation och anställa fler ingenjörer samt vässa och marknadsföra produkten. Det här betyder väldigt mycket för Freemelt, säger Ulric Ljungblad, vd.

Freemelt grundades 2017 och utvecklar en speciell sorts 3d-skrivare för additiv tillverkning med metalliska material. Maskinen, Freemelt One, fördelar metallpulver i lager och smälter det med hjälp av en elektronstråle.

Elektronstråle i stället för laser

Till skillnad mot en 3d-skrivare som använder laser jobbar elektronstrålen i vakuum vilket möjliggör högre temperaturer.

Maskinen är inte främst tänkt för att tillverka färdiga komponenter till industrin. Den är i stället gjord för att materialforskare ska kunna ta fram nya metalliska material avsedda för additiv tillverkning.

Ett typexempel kan vara en forskningsavdelning på ett större företag som med maskinen kan tillverka stavar för dragprovning av materialet. Genom att variera hur elektronstrålen smälter pulvret kan olika varianter av dragprovsstavar tas fram och testas tills rätt egenskaper uppnås.

- Det finns ännu så länge få utvecklade material till additiv tillverkning, till skillnad mot material för gjutning eller smide. Att utvecklingen har varit eftersatt har lett till ett litet upptag av tekniken. Det är därför vi vänder oss till den marknaden, säger Ulric Ljungblad.

En av Freemelts främsta konkurrenter inom segmentet metall-3d-skrivare med elektronstråle är svenska Arcam som sedan 2016 ägs av General Electric. Arcam är dock främst inriktat på maskiner för tillverkning av komponenter till exempelvis flygindustrin.

Två maskiner sålda, snart tre

Hittills har Freemelt sålt två maskiner och är på väg att leverera en tredje. Den första levererades i februari.

Om behovet uppstår i framtiden kanske en maskin för mer industriell produktion också tas fram. Men i nuläget ligger fokus på att sälja och marknadsföra den befintliga maskinen.

Företaget har tio anställda i dagsläget. Hur många de är om ett år vågar Ulric Ljungblad inte ge något exakt svar.

- Jag räknar med att vi är betydligt fler än i dag eftersom vi ser att det finns ett stort intresse för tekniken. Vi har ett stort behov av att expandera organisationen, säger han.