Innovation

Danskt läkemedel ska minska övervikt i USA – godkänt av FDA

För första gången på sju år har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt ett läkemedel för viktminskning. Det är en vidareutveckling av ett danskt diabetesläkemedel. 

Publicerad

I USA beräknas över 70 procent av alla vuxna över 20 år vara överviktiga eller ha fetma. Kanske kan en ny behandling bidra till att ändra på det. 

Läkemedlet kallas Wegovy och tillverkas av danska Novo Nordisk. Det innehåller substansen semaglutid, som har använts mot diabetes i åratal. Nyare studier har visat att semaglutid även har en aptitdämpande effekt, berättar Science Alert

I studier har vuxna med övervikt gått ner i genomsnitt 17 till 18 procent av sin kroppsvikt efter långtidsbehandling med semaglutid, i kombination med en reducerad kost och ökad fysisk aktivitet. Som en jämförelse minskade placebogruppen i en av studierna sin vikt med endast 2,4 procent. Dessa försökspersoner fick inte semaglutid, men samma behandling i övrigt som de andra. 

I en av studierna, där nära 2 000 vuxna från 16 länder ingick, minskade över 30 procent av gruppen sin kroppsvikt med 20 procent. Det är en nivå som inga andra läkemedel har uppnått. 

– Det är första gången som vi ser den här magnituden av viktminskning med hjälp av ett läkemedel, säger forskaren Robert Kushner vid Northwestern University i en kommentar.

Wegovy godkänt av FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände Wegovy (semaglutid) i fredags. Målgruppen är vuxna som antingen har fetma eller övervikt och åtminstone en viktrelaterad åkomma, så som högt blodtryck.  

Behandlingen kommer att gå ut på att patienter får en injektion i veckan. Men den väntas bli dyr. Prislappen är ännu inte officiell, men enligt de uppgifter som cirkulerar kan läkemedlet kosta drygt 10 000 kronor i månaden för den som saknar en försäkring, vilket riskerar att göra den svårtillgänglig. 

Bland de biverkningar som har rapporterats i samband med behandling finns illamående, diarré, kräkningar och förstoppning.  

Semaglutid är ännu inte godkänt för användning för viktminskning inom EU, men genomgår granskning.