Innovation

Coronavirus överlever på föremål i flera dagar

Tvätta händerna är bästa hjälpen. Dödar coronaviruset snabbt.
Tvätta händerna är bästa hjälpen. Dödar coronaviruset snabbt.
Rulltrappor i Singapore. Foto: Wong Maye-E
Rulltrappor i Singapore. Foto: Wong Maye-E
Illustration av sars-cov-2 skapad av Centers for Disease Control and Prevention. Foto: SipaUSA
Illustration av sars-cov-2 skapad av Centers for Disease Control and Prevention. Foto: SipaUSA

Coronavirus kan leva i upp till fem dagar på hårda ytor utanför kroppen, enligt en tysk forskarrapport. Studien omfattar inte det nya coronaviruset sars-cov-2. ”Men man kan räkna med att det beter sig undefär så”enligt svensk forskare.

Publicerad

Rapporten är en sammanställning av 22 olika studier som undersökt överlevnaden på olika slags coronavirus. Den är gjord av en tysk forskargrupp i Greifswald och publicerades i februari i år. Rapporten visar att coronavirus av olika slag verkar vara mycket livskraftiga då de hamnar utanför kroppen. I alla fall i laboratoriemiljöer, där testerna gjorts.

Det nu aktuella viruset, som benämns sars-cov-2, är dock inte med i studierna, men det finns ingen anledning att tro att det beter sig annorlunda än de andra coronavirusen, enligt Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

– Man kan nog räkna med att det beter sig ungefär som de andra, säger han till TT.

Virussläktingen sars-cov överlever i fem dagar på metall

Olika material, virussorter och temperaturer är listade. Exempelvis överlever sars-cov, en snarlik virustyp till det virus som sprids nu, i fem dagar på metall i rumstemperatur. Efter fyra dagar på trä och glas och i fyra till fem dagar på papper är samma virus också fortfarande aktivt.

Det innebär att dörrhandtag, ledstänger, knappsatser till port- och pinkoder och andra ställen som många tar på kan lagra smittämnen från coronavirus under ganska lång tid.

Detta är ovanligt för den typen av virus som är höljebärande, vilket innebär att viruspartikeln är inklädd ett lipid- eller fetthölje.

En och annan har nog undrat över hur paket och försändelser från virussmittade länder kan ta sjukdomen med sig. Med de nya rönen i rapporten i beaktande tycker Niklas Arnberg att man kan vara lugn med både båt- och flygfrakter.

Virus kan teoretiskt överleva i lastbilstransporter från Europa

Båt från exempelvis Kina tar så lång tid, och även om flyg går fortare så tar sannolikt både temperatur och lufttryck kål på viruspartiklarna. Men lastbilstransporter, från exempelvis Europa, skulle rent teoretiskt kunna ta sjukdomen med sig.

– För säkerhets skull kan man spreja med sprit eller desinfektionsmedel, säger Niklas Arnberg.

Det spelar också roll hur mycket smitta en virushärd innehåller, förklarar han.

– En viruspartikel överlever nog inte ensam så länge. Men en större mängd virus kan leva längre.

Niklas Arnberg konstaterar att de åtgärder som olika infektionskliniker i landet nu vidtar, med tält utanför själva huset för provtagning, är helt i linje med resultaten för studien.

– Annars skulle de få desinficera hela lokalen.

Men den goda nyheten är att det är lätt att döda viruset. Sprit fungerar, liksom tvål eller andra fettlösande medel. Eftersom viruset har ett hölje av fett så inaktiveras det av dessa medel, förklarar Niklas Arnberg.

– Man ska tvätta noga, och inte snåla med tvålen. Sprit fungerar också. Det inaktiverar viruset jättefort, några minuter räcker, säger Niklas Arnberg.

Folkhälsomyndigheten: Inte helt klarlagt hur sars-cov-2 beter sig

Folkhälsomyndigheten känner till rapporten, berättar Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Ändå skriver myndigheten på sin hemsida att det ännu inte är "helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen men preliminär information indikerar att det kan överleva under begränsad tid och endast under särskilda betingelser".

Det är fortfarande inte visat att smittan kan föras över från föremål till händerna, säger hon, och förklarar att de tester som rapporten grundas på är utförda under väldigt specifika förhållanden i laboratoriemiljö.

– Om vi får underlag som visar att smittan sprids den vägen så kommer vi att gå ut med det.

Hon håller dock med rapportförfattarna och Niklas Arnberg om att handtvätt och sprit är utomordentligt effektivt mot smittan.

– Viruset är väldigt känsligt för det, så det är viktigt med god handhygien, det går vi ut med, säger Karin Tegmark Wisell.