Innovation

Buller hotar bebins hörsel

En undersökning från Stockholms unversitet visar att småbarnen hade två till tre gånger högre halter flamskyddsmedel jämfört med mammorna. Foto: Colourbox
En undersökning från Stockholms unversitet visar att småbarnen hade två till tre gånger högre halter flamskyddsmedel jämfört med mammorna. Foto: Colourbox

En ny stor svensk undersökning visar att barn till mammor som arbetat i mycket bullriga miljöer under graviditeten löper avsevärt mycket större risk att bli hörselskadade.

Publicerad

– Våra resultat understryker vikten av att arbetsgivare verkligen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer att inte utsätta gravida kvinnor för ljudnivåer över 80 decibel. Även om kvinnorna själva använder hörselskydd vid höga bullernivåer skyddar de ju inte det väntade barnet inne i livmodern, säger Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

I studien ingår 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008 samt deras mammor. Barn vars mammor jobbade i buller som ofta överstiger 85 decibel medan barnet var i livmodern visade sig löpa 80 procent högre risk för att senare i livet diagnosticeras med hörselskada än barn vars mammor jobbade i miljöer där nivån låg under 75 decibel.

Forskarna i studien, som publiceras i facktidskriften Environmental Health Perspectives, såg också förhöjd risk för hörselskada om mamman jobbat deltid i särskilt bullriga miljöer, eller i yrken där bullret låg mellan 75 och 84 decibel.

Där var dock inte resultaten statistiskt säkerställda. I denna del behövs det fler studier, säger Jenny Selander. Samma sak gäller bullrets påverkan för risken att få mildare hörselpåverkan än de som nu studerats.

Frågan är då vilka råd forskarna ger till en gravid kvinna som exempelvis vill gå på en hårdrockkonsert.

– Tyvärr saknas studier kring hur kortvarigt extremt högt buller under fostertiden påverkar barns framtida hörsel. Men experimentella studier talar för att mesta av ljudet hörs lika starkt för det väntade barnet som för resten av publiken, säger Jenny Selander.

Gilla Ny Teknik på Facebook