Innovation

Borås får centrum för forskning om hållbara textilier

Miljöminister Karolina Skog Foto: Johan Nilsson / TT
Miljöminister Karolina Skog Foto: Johan Nilsson / TT

Högskolan i Borås blir nationellt centrum för forskning och samverkan om hållbara textilier och hållbart mode.

Publicerad

– Produktion av textilier har en väldigt stor miljöpåverkan, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Samverkan med näringslivet och andra aktörer ingår i uppdraget från regeringen, som innebär att högskolan får 40 miljoner kronor under en period på fem år.

– Globalt är textilindustrin den näst mest förorenande branschen, efter oljebranschen, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

– Det är miljöpåverkan i form av vattenförbrukning, energiförbrukning och inte minst kemikalieanvändning, som gör stor skada i produktionsländerna, tillägger Skog.

Inga särskilda miljöbovar

Hon vill inte utpeka någon typ av textilier som särskilt stor miljöbov, men framhåller att det används många kemiska tillsatser i utomhuskläder och möbeltextilier.

Sverige har inte längre någon större produktion av textilier.

– Men design och materialutveckling finns till stor del fortfarande kvar. Många beslut som påverkar produktionen fattas i Sverige, säger Karolina Skog.

Hon pekar också på "det svenska modeundret".

– Regeringen tror att vi kan utveckla det till en global förebild för hållbarhetsarbete, säger Karolina Skog.