Miljö

Biogas av gödsel kan minska klimatutsläpp

Forskare anser att metan från gödselstackar borde tas om hand och användas till drivmedel. Foto: Claudio Bresciani / TT
Forskare anser att metan från gödselstackar borde tas om hand och användas till drivmedel. Foto: Claudio Bresciani / TT

Metan från gödselstackar borde tas om hand och användas till drivmedel, anser forskare från Lunds universitet, rapporterar Vetenskapsradion.

Publicerad

På så sätt skulle man undvika att växthusgasen, som är 25-30 gånger starkare än koldioxid, läcker rakt ut i atmosfären. Dessutom skulle det bidra i produktionen av drivmedel som ersätter fossilt bränsle.

Preliminära resultat från pågående forskning vid universitetet visar att en fjärdedel av växthusgasutsläppen från djurproduktionen i Sverige skulle kunna minskas av de två klimatåtgärderna tillsammans.

– Vi kan räkna hem en större klimatnytta med en biogasbil jämfört med en elbil som drivs med förnybar el, säger Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, till radion.