Digitalisering

Beskedet: Stockholms stad stoppar Microsoft 365

Hur ländernas innovationssystem och innovationsförmåga fungerat under pandemin har vägt tungt i årets mätning. Foto: Unsplash
Hur ländernas innovationssystem och innovationsförmåga fungerat under pandemin har vägt tungt i årets mätning. Foto: Unsplash
Microsoft Teams en vanlig kompanjon för kontorsarbetare världen över. Foto: Unsplash
Microsoft Teams en vanlig kompanjon för kontorsarbetare världen över. Foto: Unsplash
Satya Nadella, vd på Microsoft. Foto: Elaine Thompson
Satya Nadella, vd på Microsoft. Foto: Elaine Thompson

Microsoft 365 kan inte införas hos Stockholms stads förvaltningar och bolag, visar en ny utredning. Anledning: Skyddet av känsliga personuppgifter kan inte garanteras, skriver Realtid.

Publicerad

Sedan en tid tillbaka har Stockholms kommunstyrelse utrett att eventuellt införa Microsoft 365 och andra molntjänster.

Nu drar Stockholms stad i handbromsen efter att utredningen har presenterats, vilket Realtid var först att rapportera om

I Stadsledningskontorets rapport står det bland annat att: ”Utredningen har tvingats konstatera att ett införande av tjänsten för närvarande är problematiskt”.

Därför stoppas Microsoft 365

I rapporten pekar utredarna på framför allt tre skäl till varför Stockholms stad borde avstå från att införa Microsoft 365, i alla fall tills vidare: 

  • På grund av gällande lagstiftning inom underrättelseområdet kan amerikanska molntjänstleverantörer inte ge tillräckliga garantier för skydd av känsliga personuppgifter.
  • Användning av tjänsterna kräver för mycket av användarna när det gäller informationssäkerhet. Det går inte enkelt att avgöra om ett mötesverktyg kan användas eller inte. 
  • Det går heller inte att kontrollera under vilka villkor tjänsten levereras. Det innebär att Stockholms stad saknar inflytande över villkoren, och avtalet kan när som helst ändras.

Lyfter Schrems II-domen

En annan betydande faktor till varför införandet av Microsofts molntjänst stoppas är den så kallade Schrems II-domen. I korthet innebär målet att EU-domstolen i juli 2020 slog fast att dataskyddsavtalet Privacy Shield mellan USA och EU inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Microsoft Teams en vanlig kompanjon för kontorsarbetare världen över. Foto: Unsplash
Microsoft Teams en vanlig kompanjon för kontorsarbetare världen över. Foto: Unsplash

”Ett breddinförande av Microsoft 365 (tidigare Office 365) är beroende av att frågorna kring tredjelandsöverföringar löses”, står det i rapporten, enligt Realtid.

Befintliga It-system ska uppdateras

Istället för att börja använda Microsoft 365 rekommenderar Stadsledningskontoret att förvaltningarnas och bolagens digitala arbetsplats behålls i sin nuvarande form, samt att Stockholms stad istället kompletterar den med funktioner som efterfrågas av användarna.