Opinion

”Bättre ljus i skolan minskar barnens stress”

Foto: Ismo Pekkarinen
Foto: Ismo Pekkarinen

DEBATT. Rätt ljus på rätt plats ger bättre sömn och mindre stress. Sverige har mycket samlad kunskap om hur ljuset ska optimeras för bästa hälsa. Den nya ljustekniken kan också innebära gyllene affärer, skriver en lång rad forskare och representanter för bland annat Hem och skola.

Smart belysning är i dag det mest kostnadseffektiva verktyget för att förbättra skolmiljön så att den blir mer funktionell och mindre stressande.

För att Sverige ska vinna både mänsklig och affärsmässig nytta av de nya lysdioderna, uppmanar författarna Sveriges skol- och vårdaktörer att omgående satsa på såväl kompetensutveckling som fler spännande demonstrationer av den nya ljusteknikens mänskliga värde.

Belysningen är viktigare för hälsa och välbefinnande än de flesta är medvetna om. I värsta fall drabbas de för tidigt födda barnen av stressframkallande flimrande ljus redan i kuvösen. Vi påverkas av ljusets kvalitet och den är särskilt viktig för barnen, eftersom de är stresskänsliga. Många svenska skolor har föråldrad belysning som ger dålig arbetsmiljö och samtidigt slösar med energi.

Belysningen är också viktig för de äldre, både för att se - så att risken att falla minskar - och genom att blått ljus har en uppiggande effekt, vilket är bra på morgonen.

Intensivt blåaktigt ljus är aktiverande. Men om vi exponeras för blått ljus från belysning och bildskärmar under för stor del av dygnet är det stressande. Smarta systemlösningar med led-teknik ger nu möjlighet att styra belysningen så att vi får rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid. Den stora vinsten är bättre förutsättningar att må bra samtidigt som det ger möjligheter att spara mycket energi.

Ljuset är, i samspel med mörkret, essentiellt i vår kultur och vid våra högtider. Men på något sätt glömmer vi detta när vi inreder och ljussätter. Belysningen är ofta ful, flimrande och bländande.

Ett skräckexempel är bländande ljuskällor på dagis som gör att barnet inte kan se pedagogens ansiktsuttryck då barnet tittar upp mot pedagogen. När barnet inte kan tolka pedagogens ansiktsuttryck hämmar det kontakten mellan barn och pedagog.

Forskning visar också att mörker är väsentligt för sömnen. Ursprungligen är vi skapade för en dygnsrytm med tolv timmar ljus och tolv timmar mörker. I dag lever vi i urbana miljöer med 24 timmar ljus, vilket påverkar vår sömnkvalitet.

En ny sammanställning av 400 vetenskapliga artiklar som presenteras av EU-projektet SSL-erate visar att ljusets variation är viktig för att synkronisera våra kroppsklockor. De reglerar dygnsrytm, immunsvar, aptit och många fler av våra funktioner och beteenden. Ljusmiljön påverkar humör, vakenhet och uppmärksamhet och ljusbrist orsakar problem med nedstämdhet och trötthet under hösten och vintern. Bländande ljus ökar risken för huvudvärk. Osynligt flimmer från äldre lysrörsarmaturer, och även från led-lampor med dåliga drivdon, är också en stressfaktor.

Kombinationen av led, sensorer och intelligenta system ger nu möjlighet att skapa ljusmiljöer som är mycket bättre att leva, arbeta och utvecklas i.

Det pågår ett paradigmskifte inom belysningsområdet, Nobelpriset för LED och det Internationella ljusåret 2015 gör att detta observeras. Den svenska innovationsagendan för framtidens belysning betonar att vi har bra kunskap inom ergonomi, it, systemkunnande och flervetenskaplig ljusforskning.

Introduktionen av ny ljusteknik ger gyllene affärsmöjligheter. Globalt investeras det enorma summor i intelligenta system- och belysningslösningar. Men det finns också dåliga led-lampor på marknaden. Det vore extremt olyckligt om vi inte utnyttjar led-revolutionens möjlighet att skapa vackrare miljöer, bättre synkvalitet och tillgänglighet.

Belysningen i skolan kan nu varieras mellan uppiggande och lugnande och därmed bland annat bidra till bättre nattsömn. En satsning på ljusmiljön i våra skolor ökar kunskapen om hur vi bäst kan dra nytta av led-ljuset.

Kunskapen kan dessutom spridas som ringar på vattnet om de unga i skolan fått lära sig ljusets betydelse och möjligheterna med led-tekniken. De blir del av en meningsfull process och den upplevelsen är viktig för barnens utveckling.

Har vi verkligen råd att inte utnyttja detta fantastiska tillfälle?

Ulrica Celec, Ordförande Hem och skola

Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör Region Skåne

Peter K Andersson, Utvecklingschef Serviceförvaltningen Malmö stad

Mats Holme, VD Belysningsbranschen

Thorbjörn Laike, Professor Miljöpsykologi, Lunds universitet

Annika Jägerbrand, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Jörgen Thaung, Med. Doktor, Oftalmologi, Göteborgs universitet

Arne Lowden, Docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Hillevi Hemphälä, Tekn. Doktor, Ergonomi, IKDC LTH

Monica Billger, Professor, Arkitektur och Visualisering, Chalmers

Maria Johansson, Professor Miljöpsykologi, Lunds universitet

Reine Karlsson, Prof. Ecodesign, SSL-erate & LU Open

Jan Ejhed, Prof. em. Ljusdesign, Ljuslaboratoriet, KTH

Tove Karlsson, Magisterstudent Ljusdesign, KTH