Digitalisering

Bahnhofs vd: ”Rena maffiametoder från Mikael Damberg”

Jon Karlung, vd för Bahnhof. Foto: Jörgen Appelgren
Jon Karlung, vd för Bahnhof. Foto: Jörgen Appelgren
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: TT
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: TT

Internetoperatören Bahnhof skyddar grovt kriminella när man överklagar den nya datalagringslagen, hävdar inrikesminister Mikael Damberg. Nu svarar Bahnhofs vd: ”Damberg agerar som man gör i diktaturer”.

Publicerad

Det har nu gått över två år sedan EU-domstolen underkände Sveriges nya datalagringslag. Den nya lagen skulle i praktiken tvinga operatörer att lagra vissa uppgifter, och lämna ut dem till rättsvårdande myndigheter om så begärs.

Den nya lagen underkändes i december 2016 i EU-rätten efter att operatören Tele2 överklagade till domstol.

I veckan lämnade regeringen över sin proposition till riksdagen om en ny datalagringslag. Kort efter kom dock beskedet att internetoperatören Bahnhof tänker överklaga den nya lagen. Detta fick inrikesminister att gå till hård attack mot Bahnhof.

– De måste välja sida. Antingen skyddar man kriminella eller så deltar man i uppslutningen mot organiserad brottslighet, sa Mikael Damberg i en TT-intervju.

Enligt Mikael Damberg har Bahnhof gjort till sin ”affärsmodell att skydda de som begår barnpornografibrott eller organiserad brottslighet”. Ministern påpekar också att Post- och telestyrelsen, PTS, har möjlighet att ytterst återkalla operatörers tillstånd om man vägrar att följa svensk lagstiftning.

Jon Karlung, vd för Bahnhof, är föga förvånande starkt kritisk till Mikael Dambergs utspel.

– Mikael Damberg använder ett välbeprövat argument på ett ohederligt sätt. Barnpornografibrott är ett vidrigt brott som både samhället och brottsbekämpande myndigheter ska agera kraftfullt mot. Men det betyder inte att vi kan kasta alla former av rättssäkerhet i sjön. Mikael Damberg agerar som man gör i diktaturer. Om ministern anser att grundlagen inte längre gäller, och att man inte ska ha rätt att överklaga myndigheters beslut, så kan han meddela det. Men det kallas för diktatur, och så vitt jag vet har vi inte nått dit än i Sverige, säger Karlung till Ny Teknik.

”Bahnhof är för riktade brottsbekämpande insatser”

Enligt Jon Karlung är det nya förslaget från regeringen inget mer än en kosmetisk upprepning av den lag som redan har underkänts av EU-domstolen. Polis och berörda myndigheter har ägnat två år att inte utreda frågan på djupet, menar Karlung.

– Vi har redan haft det här samtalet där vi i detalj har förklarat vad vi är kritiska till. Det nya förslaget kommer inte tillrätta med de problem som uppdagades i EU-domen.

– Bahnhof är för riktade brottsbekämpande insatser, det är vi beredda att prata om, men inte generell datalagring utan brottsmisstanke. Vi anser också att all utlämning av känslig data måste föregås av domstolsprövning. Men regeringen har inte varit intresserad av att titta på alternativen som finns, fortsätter Karlung.

Att Mikael Damberg dessutom hotar med att PTS kan dra in operatörens tillstånd om man inte samarbetar är inget annat är ”rena maffiametoder”, menar Jon Karlung.

– Damberg vet att han har fel i sak. Annars skulle han inte gå ut så här pass hårt. Det är att skrämma meningsmotståndare till tystnad, och hör inte hemma i en rättsstat. Jag hoppas att någon annan politiker har kurage att KU-anmäla Damberg.

Damberg bjuder in operatörerna

Mikael Damberg har bjudit in operatörerna tillsammans med berörda myndigheter för ett samtal om den nya lagen. För Ny Teknik bekräftar Jon Karlung att Bahnhof har fått en inbjudan av regeringen.

– Jag ville ta med en jurist för att få en allsidig bedömning, men det förbjöds av regeringen. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att man är rädd för en ordentlig genomlysning av frågan. Regeringens agerande påminner om den i en vasallstat, dit man kallas för att böja knä, och svära trohetsed inför härskaren.

Hur påverkar Mikael Dambergs utspel möjligheten att föra ett sansat samtal om denna fråga?

– Vad ska jag svara på det? Regeringen med Damberg i spetsen verkar strunta helt i att det måste finnas en rättssäkerhet. Vi är inga blåbär, Bahnhof har jobbat med denna typ av integritetsfrågor i många år. Det är ett hån att påstå att vi gör det för att skydda kriminella. Vi driver den här frågan, och kommer att fortsätta göra det, eftersom att vi anser att rättssäkerheten i Sverige står på spel, säger Jon Karlung.