Populärteknik

Atlantis-fågels ursprung avslöjas i ny studie

Atlantrallen är världens minsta flygoförmögna fågel. Foto: Chris Howarth/South Atlantic / Alamy / IBL
Atlantrallen är världens minsta flygoförmögna fågel. Foto: Chris Howarth/South Atlantic / Alamy / IBL

Världens minsta fågel utan flygförmåga, atlantrallen på Inaccessible Island i Sydatlanten, troddes ha kommit till ön på landtungor som sedan dess sjunkit ner i havet. Därför har den kallats fågeln från Atlantis. Men i själva verket flög dess anmoder till ön från Sydamerika, enligt en ny studie.

Publicerad

Studien, som har genomförts av forskare vid Lunds universitet, bygger på analyser av artens dna. De visar att atlantrallens anmoder kom till Inaccessible Island för cirka 1,5 miljoner år sedan.

Dess närmaste nu levande släktingar är fläckvingade dvärgrallen i Sydamerika, och svartrallen, som förekommer i både Nord- och Sydamerika.

Uppenbart är att anmodern, när den väl hamnat på Inaccessible Island, med tiden tappade flygförmågan – vilket är logiskt med tanke på att rovdjur saknas på ön.

– Fågeln har inte haft några naturliga fiender på ön och den har inte behövt kunna flyga för att undkomma rovdjur, säger Martin Stervander, som lett studien.

Läs mer: Atlantis hemlighet

Fast när atlantrallen beskrevs för knappt 100 år sedan av britten Percy Lowe trodde han att dess flygoförmåga var mycket gammal. Lowe antog att den kommit till ön till fots på landtungor som nu försvunnit. Därav dess latinska namn Atlantisia rogersi.

– Det var ingen stor överraskning att Lowes teori inte stämde, säger Stervander.