Populärteknik

Astronomer har hittat atmosfär runt en superjord

Väte och helium dominerar atmosfären kring exoplaneten 55 Cancri e som även fått namnet Janssen efter en nederländsk teleskoppionjär. Foto: ESA
Väte och helium dominerar atmosfären kring exoplaneten 55 Cancri e som även fått namnet Janssen efter en nederländsk teleskoppionjär. Foto: ESA

Atmosfären kring exoplaneten "55 Cancri e" har nu kunnat analyseras.

Publicerad

För första gången har en framgångsrik analys gjorts av atmosfären runt en så kallad superjord. Alltså en planet i ett främmande solsystem som är större än jorden men mindre än Uranus och Neptunus. En typ av planet som anses vara den vanligaste i vår galax Vintergatan.

Planeten som fått sin atmosfär analyserad benämns "55 Cancri e" efter stjärnan 55 Cancri som den cirklar kring och som ligger omkring 41 ljusår från jorden.

Analysen har gjorts av forskare vid University College London som använt allmänt tillgänglig data från rymdteleskopet Hubble för sina beräkningar.

Metoden har varit att analysera en serie ljusspektra från stjärnan när planeten passerar framför den, skriver universitetet i ett pressmeddelande. Genom att kombinera dessa i en datorkörning kunde forskarna konstatera att planetens atmosfär främst består av väte och helium, men ingen vattenånga.

Tecken tyder även på att atmosfären kan innehålla vätecyanid vilket är en markör för att atmosfären är rik på kol i förhållande till syremängden.

Vid sidan av att visa att forskarnas metod för atmosfärsanalys fungerar kan resultaten från mätningarna ge ledtrådar om planetens uppbyggnad, hur den bildades och har utvecklats.