Innovation

Alger får uppdrag i rymden

Grönalgen Chlamydomonas ska få jobb i rymden. Foto: AG Photobiotechnologie
Grönalgen Chlamydomonas ska få jobb i rymden. Foto: AG Photobiotechnologie

Alger ska få en viktig roll som syreproducent och näringstillskott vid framtida bemannade rymdfärder.

Publicerad

Forskare vid tyska rymdforskningscentrum DLR ska tillsammans med forskare från olika högskolor ta fram livsuppehållande system för långvariga bemannade rymdvistelser.

- Med hjälp av ljus förbrukar mikroorganismerna koldioxid, producerar syre  och bygger upp biomassa, säger professor Thomas Happe vid Ruhruniversitetet.

Algexperterna arbetar med en kultiveringsmetod för grönalger som ska fungera i tyngdlöshet. Experterna har en hel del problem att lösa.

Algerna får inte brytas ned av bakterier, bioreaktorn måste i möjligaste mån kunna köras utan ständig kontroll och försörjningen av gas, koldioxid, måste ske smidigt.

På grund av tyngdlösheten blandar sig gas och vätskor sämre än på jorden, och pumpar och annan utrustning i en bioreaktor måste klara det stränga säkerhetskraven för att kunna användas i en rymdfarkost. Forskarna i Bremen och Karlsruhe utvecklar en speciell styrenhet för reaktorn.

Algerna ska komma att utgöra en källa till vitamintillskott för astronauter. De näringsämnen som algerna matas med måste kunna ingå i ett kretslopp. Viktigt är att rätt mängd näringsämne tillsätts, för lite gör cellerna hungriga, för mycket kan förgifta algerna.

När bioreaktorn fungerar perfekt på marken ska den testas i tyngdlöshet korta perioder i flygplan. Därefter vill ha genomföra längre testperioder i satelliter eller på rymdstationen ISS.

Projektet har fått åtta miljoner kronor av tyska forskningsministeriet. Det löper under tre år.