Digitalisering

200 000 fler får bredband om myndigheterna samarbetar

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Bättre planering och samarbete mellan myndigheter och statliga bolag ska ge 200 000 nya hushåll och företag tillgång till bredband. Det anser regeringens utredare som vill att it-ministern ska ställa hårdare krav på framför allt Trafikverket.

Publicerad

Staten kan använda den infrastruktur för bredband som redan finns inom verk och statliga bolag på ett mycket mer effektivt sätt i arbetet med att bygga ut bredbandsnätet i Sverige. Det är slutsatsen i en utredning som tidigare it-minister Åsa Torstensson (C) lämnat till it-minister Mehmet Kaplan (MP).

Utredaren efterlyser mer samarbete mellan Trafikverket, Teracom, Svenska kraftnät och Vattenfall som är de myndigheter och statliga bolag som sitter på underutnyttjad bredbandsinfrastruktur. Utredningen pekar framför allt på möjligheterna att utnyttja den fiber som Trafikverket har i anslutning till landets järnvägar för att täcka områden som i dag inte har någon bredbandsuppkoppling, och på möjligheten att planera för fibernedläggning när nya vägar byggs.

– Samverkan har man försökt med men det har inte hänt något. Det är därför utredningen är så tydlig med att det krävs en tydligare styrning, för det kommer inte att ske självmant. Med de här förslaget utökas Trafikverkets uppdrag till att vara med och stötta bredbandsmålet, säger Åsa Torstensson.

Läs mer:

Post- och Telestyrelsen ska i samarbete med de övriga myndigheterna se till att statens fiber inte konkurrerar med den som byggs kommersiellt. Enligt utredningen är det främst lokala fiberföreningar och andra liknande organisationer som är intresserade av att bygga på platser där det i dag inte är kommersiellt möjligt, som kan dra nytta av ett bättre utnyttjande av statens fiber och fiberkanaler.

– Den delen av marknaden efterlyser accesspunkter så att de själva kan bygga nät i de områden som vi i dag betecknar som vita fläckar på bredbandskartan, säger Åsa Torstensson.

Arbetet med utredningen kom igång efter att Riksrevisionen 2013 pekat på att staten hade underutnyttjade bredbandsresurser.

– Staten har inte pekat på att de här aktörerna har en roll i att stötta bredbandsutbyggnaden och därför har de heller inte tagit den, säger Åsa Torstensson.

Läs mer:

Nu ska regeringen analysera utredningen och skicka den på remiss. Mehmet Kaplan ser den som en värdefull start på den bredbandsstrategi som regeringen ska färdigställa under våren.

– Sverige har som mål att vara det land i världen som leder den här utvecklingen, då kan vi inte ha statliga aktörer som inte används på ett optimalt sätt, säger Mehmet Kaplan.

Få koll på digitaliseringen av företag och samhälle med vårt nyhetsbrev Digital Teknik!