Karriär

Unga kvinnor dissar chefsjobb

Marianne Nivert och Annika Falkengren Foto: Scanpix
Marianne Nivert och Annika Falkengren Foto: Scanpix
Sofia Falk
Sofia Falk

Unga kvinnor vill inte bli chefer. Särskilt inte i storföretag. Dagens chefsroll är gammeldags och passar inte unga människors krav på balans i livet. Det visar en Sifo-undersökning.

Publicerad

Mindre än var tredje ung högutbildad kvinna kan tänka sig att bli chef. Framförallt tre skäl talar emot chefskarriären.

  1. Ökad arbetsbelastning.
  2. Tvivel på den egna förmågan att klara kraven.
  3. Hierarkisk och trög organisation.

– Det blir katastrof för svensk tillväxt om inte storföretagen lär sig att attrahera och behålla unga, säger Sofia Falk, vd på talangföretaget Wiminvest, som har gjort undersökningen med TNS Sifos hjälp.

Med generationsväxlingen– 40 procent av Sveriges arbetsföra befolkning kommer att gå i pension före 2015, enligt Sifo-siffror – har inte företagen råd att förbise kvinnorna. De unga männen vill för den delen just inte heller bli chefer, men de är i alla fall fler, 40 procent mot kvinnornas 30.

Wiminvest jobbar med talangprogram för att få kvinnor i storföretag att vilja bli chefer. Kvinnorna får bland annat lära sin ledning vad det är som krävs för att de ska vilja klättra.

Kvinnor önskar sig i högre utsträckning än män feedback och flexibilitet. Båda finner karriärvägen både otydlig och lång. Båda vill veta vad företagen styrs av för samhälleliga utmaningar.

– Det skapar ett långsiktigt engagemang hos de unga, som är mycket mer värderingsstyrda än tidigare generationer, säger Sofia Falk.

Om man kan omdefiniera chefsrollen och behålla talangerna, kan det in sin tur dra till sig nya förmågor, resonerar man på Wiminvest, som bland annat kör ett internationellt förändringsarbete på Sandvik med kvinnor från 19 olika nationer.

Undersökningen är gjord bland personer 25–35 år med minst högskoleutbildning.