Karriär

Tekniska lärosäten rustar för kompetensutveckling av permitterade

Flera universitet och högskolor kraftsamlar nu för att kunna erbjuda permitterade ingenjörer kortare vidareutbildningar på distans. Initiativen välkomnas av branschorganisationen Teknikföretagen.

Publicerad

− Behovet av kompetensförsörjning är inget nytt, men vi befinner oss i en ny situation med många permitterade och kanske många personer som kommer att hamna i en omställning. Då blir det ännu mer relevant med kompetensutveckling, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor vid Teknikföretagen.

Uppsala universitet, som ser en kraftig ökning av ansökningar till sina tekniska grundutbildningar, vill nu att även permitterade ingenjörer ska få upp ögonen för lärosätet. Det gör man genom att lyfta fram lärarledda onlinekurser för yrkesverksamma, men också erbjuda digitala seminarieserier och nedladdningsbara teoretiska kurser inom teknikområdet.

− Vi försöker svara på behovet av kompetensutveckling bland permitterade ingenjörer och även matcha de behov som finns hos företag nu, säger Johan Tysk, vicerektor för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Digitaliseringen förändrar utbildningslandskapet

Han ser också en långsiktig möjlighet att ta vara på den snabba digitala omställning som nu sker i coronakrisens spår.

− Vi ser digitaliseringen som en början på en väldigt stor förändring av utbildningslandskapet som vi är ivriga att vara med om. Det har länge pratats om det livslånga lärandet och kanske är vi inne i en process nu där vi börjar hitta formerna.

Även Mälardalens högskola skalar nu upp sitt utbud genom extrainsatta kurser, främst med fokus på artificiell intelligens och mjukvaruutveckling. Högskolan har under flera år utvecklat distanskurser för yrkesverksamma i samarbete med industrin och branschorganisationer, och märker nu ett ökat behov av utbildningsinsatser.

− Det här har ju varit viktigt för industrin i alla tider, men man har haft fullt upp med leveranser och svårt att ha tid för kompetensutveckling för att behålla den svenska konkurrenskraften. Så på ett sätt öppnar krisen nu en möjlighet att komma i kapp litegrann, säger Stefan Eck, processansvarig vid Mälardalens högskola.

Högre medelålder på sökande

Intresset för kurserna, som tagits fram på rekordkort tid, är stort och bland de sökande märks många med industribakgrund.

− Medelåldern ser också ut att vara lite högre än den brukar vara på de här kurserna. Det tyder på att det är många yrkesverksamma som sökt, säger Stefan Eck.

På KTH i Stockholm pågår flera initiativ för vidareutbildning av yrkesverksamma. En satsning som lyfts fram under våren är så kallade Moocs, massive open online courses, med teman som hållbar utveckling och digital transformation. Även här märks ett stort intresse för kurserna.

− Det finns en tanke att nå korttidspermitterade, och vi tror att det här är en bra möjlighet för dem eftersom man enkelt kan följa kurserna eller välja viktiga delar. Flera kurser är väldigt avancerade och är en direkt kompetensutveckling för personer med ingenjörsbakgrund, säger Linda Barman, projektansvarig för KTH:s Mooc-satsning.

”Finns fortfarande en otydlighet”

Branschorganisationen Teknikföretagen ser ett växande kursutbud för yrkesverksamma som ett viktigt första steg, men fler insatser behövs för att klara företagens behov av kompetensutveckling på sikt.

− Stora bolag har ganska mycket muskler själva och har utvecklat kompetensutvecklingsplaner, men mindre företag har det svårare. Vi märker också en viss frustration kring vart man ska vända sig i djungeln av utbildningar. Därför behöver vi både expandera och skapa en ordentlig infrastruktur för det livslånga lärandet, säger Maria Rosendahl.

Hon nämner också att regelverket kring korttidpermitteringar ställer till bekymmer.

− Regeringen och Tillväxtverket uppmuntrar till kompetensutveckling, men det finns fortfarande en otydlighet i regelverket kring vad som anses vara kompetensutveckling och vad som är arbete. Det skapar en oro hos företagen att påbörja kompetensutveckling. Här måste reglerna vara glasklara.