Karriär

Sweco: "Vi har tagit fram ett komplett paket för våra chefer"

Åsa Bergman är vd för Sweco Sverige. Foto: AW Thorbjörnsson
Åsa Bergman är vd för Sweco Sverige. Foto: AW Thorbjörnsson

Efter uppropet #teknisktfel har Sweco tagit fram nytt utbildningsmaterial för sina chefer, och lyft diskussionerna om sexuella trakasserier både i ledningsgruppen och bland medarbetarna. Det säger Åsa Bergman som är vd för Sweco Sverige.

Publicerad

Vad har ni gjort på Sweco sedan uppropet #teknisktfel startade för snart två månader sedan?

– Vi har arbetat med dessa frågor länge, och sedan upproret har diskussionerna blivit mer vinklade på hur vi behandlar varandra, på sexuella trakasserier och på beteenden mellan könen. Vi har tagit fram ett kommunikationsunderlag för att chefer ska kunna prata om de här frågorna på ett bättre och tydligare sätt. Det har också startats grupper på eget initiativ av chefer och medarbetare där de här frågorna diskuteras, säger Åsa Bergman.

Hur ska ni se till att de policys ni har faktiskt efterlevs?

– Alla situationer som kommer oss till kännedom agerar vi på. Men som vi alla vet är det ett generellt samhällsproblem att man faktiskt inte berättar, man kanske känner skuld och man är del av en struktur. Jag tror att #metoo-kampanjen och den diskussionen som förts, både i samhället och här på Sweco, kommer att göra att fler situationer lyfts.

– Det som man också kan göra är att säkerställa att man har en öppen dialog kring vad våra policys faktiskt innebär i detalj. I de samtal som nu sker med mer vinkel mot sexuella trakasserier och beteenden mellan män och kvinnor kommer det att bli tydligare för de enskilda cheferna vad som är rätt och fel.

Ett av kraven från gruppen bakom uppropet #teknisktfel är att företag ska utbilda sina chefer i att hantera och utreda sexuella trakasserier, har ni vidtagit några åtgärder för det?

– Vi har tagit fram ett komplett paket när det gäller de här frågorna. Lärande, information och ett arbetssätt för att stödja våra chefer i hur de ska jobba med de här frågorna. Det implementerar vi i hela vår verksamhet.

---

Läs svaren från fler svenska teknikjättar här: