KARRIÄR

Stockholmare mest känsliga under videomöten

Illustration av personer i ett videomöte.

Stockholmare stör sig mer än andra under jobbrelaterade videomöten och hög inkomst ger ett större behov av att se professionell ut, visar en undersökning. Det kanske mest förvånande – att nästan en tredjedel inte stör sig på något alls.

Drygt tusen personer har svarat på två frågor i undersökning av Kantar/Sifo, på beställning av Dell Technologies: vad de stör sig på under jobbrelaterade videosamtal och om de brukar ändra sin egen bakgrund för att det ska se mer professionellt ut.

Av de tusen personerna svarade cirka 30 procent att de inte har videomöten i jobbet. Av de drygt 700 personer som uppger att videomöten stör uppfattar mer än 40 procent att ljud i bakgrunden hos andra deltagare är störande.

De svarande kunde ange flera alternativ för störande element: 24 procent svarade att de stör sig på att andra deltagare glömmer att stänga av sin mikrofon när de inte pratar, 31 procent på att andra deltagare sysslar med annat – som att svara på email – under mötet och 23 procent blir frustrerade av att andra inte har sin kamera påslagen.

Däremot verkar få störa sig på att andra deltagare visar upp saker som kanske inte tillhör det som normalt anses professionell. Endast tre till sju procent blir störda av att andra deltagare sitter på balkongen, har solglasögon på sig eller är ”semestrigt klädda”.

Totalt sett hittar 69 procent av de svarande något att störa sig på. Något som kanske kan anses vara mer förvånande är att hela 29 procent av de som har jobbbrelaterade videosamtal inte upplevt ett enda störningsmoment.

Vad olika personer stör sig på kan ibland skilja sig åt beroende på kön, inkomstnivå och bostadsort.

Fler kvinnor (32 procent) än män (20 procent) stör sig på att se familjemedlemmar i bakgrunden hos andra mötesdeltagare.

Hög inkomst – mer fåfäng

Stockholmare stör sig på saker betydligt mer än snittet – i huvudstaden anger drygt 80 procent minst ett störningsmoment. Generellt är det fler professionella i landets tre största städer som upplever störningar medan boende i området ”norra Mellansverige" stör sig minst – bara 55 procent angav någon störning.

16 procent av de som deltar i videomöten anger att de ofta ändrar sin bakgrund för att det ska se mer professionellt ut när de jobbar hemifrån. 31 procent gör det ibland och 46 procent svarar nej på frågan. Hög inkomst tycks vara en faktor som skapar osäkerhet, eller i alla fall gör att man vill ge sken av att befinna sig i en professionell miljö. Av de som tjänar 50 000 kronor eller mer i månaden anger 74 procent att ändrar sin bakgrund ofta eller ibland. Bland de som tjänar mindre än 25 000 är motsvarande siffra nio procent.