KARRIÄR

Modellen som fungerar för hybridkontoret – fyra lager av regler

Så kan du man överkomma moment 22 som uppstått efter pandemin.
Så kan du man överkomma moment 22 som uppstått efter pandemin.

Är det möjligt att hitta regelverk för ”på kontoret-dagar” som är både konsekvent och lätt att motivera för de anställda? David Rock, som arbetar med neurovetenskap och ledarskap, säger sig ha hittat modellen som fungerar.

Han kallar den för lapptäckesprincipen (the patchwork principle) och hävdar att den kan hjälpa företag att överkomma det moment 22 som uppstått efter pandemin: ledningar som anser att arbetet fungerar bättre om personalen är på plats men som är rädda att införa tydliga regler av rädsla för att förlora personal som vant sig vid distans-friheten. 

I en artikel i Fast Company presenterar David Rock, vd och grundare till konsultbolaget Neuroleadership Institute, de fyra överlappande lagren i lapptäckesprincipen: 

Bestäm ett fåtal ”på kontoret-dagar” varje månad: Visst, skriver David Rock, det här är en befallning. Men jämfört med hybridmodeller där ledningen kräver två eller tre dagar på kontoret varje vecka så är det här moderat, menar han. Låt de anställda vara med och bestämma vilka dagar det ska vara. 

Låt de som gillar kontoret vara där så mycket de vill. I USA har undersökningar visat att sex procent av de som har arbete med möjlighet till distansarbete ändå vill jobba på kontoret i stort sett varje dag. Se till att de som vill göra detta också får möjlighet till det, skriver David Rock.

Samla arbetsstyrkan

Se vilka team som behöver komma in oftare. En del arbetslag vinner mer på att arbeta tillsammans på kontoret, detta gäller ofta team vars uppgifter kräver mycket samarbete. Bestäm, efter behov, ett antal dagar per månad som de här teamen ska ses på kontoret. För att öka känslan av autonomi är det bra att låta team-medlemmarna tillsammans avgöra vilka dagar det ska vara.

För samman alla varje kvartal. Utöver de redan bestämda månatliga dagarna är det bra att samla hela arbetsstyrkan ytterligare ett par dagar varje kvartal, menar Rock. Ta tillfället i akt att ha stormöten. Ta också in gästtalare eller planera in saker som gör de här träffarna roliga och något som medarbetarna ser framemot.

David Rock menar att den här modellen ger det bästa av flera världar: företagsledare får skapa den där sociala och energiska kontorsmiljön de vill ha, samtidigt som anställda får känna sig så fria och ha så mycket självbestämmande som möjligt. ”Vem vet, kanske får det folk att se fram emot att tillbringa tid på kontoret”, skriver Rock.